Vaši èlanci: Zid

Active ImageIša san danas u  „staru poštu“ u Biline uzet paket. Tamo mi je dil kuæe od starine i iman pravo poradi toga dila, a i radi bolesti, nakratko parkirat auto i uèinit tu niku rabotu, vrlo brzo, da neometen

Iša san danas u „staru poštu“ u Biline uzet paket. Tamo mi je dil kuæe od starine i iman pravo poradi toga dila, a i radi bolesti, nakratko parkirat auto i uèinit tu niku rabotu, vrlo brzo, da neometen svakidašnji trafik štrade.

Je, ma danas je osvanu hidraulièni stub i pored njega poèetak gradnje, „male meje„ di æe se veživat tovare, kako ono onda ka su nan dohodili, didovi ovih što su sad na vlasti.

Evala nam Korèulani, ka neznamo obuè „pancirku“, da nas ne pogodu ovi metci!!

 

Active Image

Pošalji dalje: