Škola u prirodi

Danas 3. travnja. 2009. godine mi uèenici 3.b razreda imali  smo nastavu u prirodi. Posjetili smo park šumu Hober i tamo smo imali dva predavanja. Prvo predavanje nam je držao inženjer šumarstva Milan Vojinoviæ….  

Danas 3. travnja. 2009. godine mi uèenici 3.b razreda imali  smo nastavu u prirodi. Posjetili smo park šumu Hober i tamo smo imali dva predavanja.

Prvo predavanje nam je držao inženjer šumarstva Milan Vojinoviæ. On nam je rekao što znaèi ekologija. To je škola prirode u kojoj je priroda uèiteljica, a mi ljudi smo uèenici. Pokazao nam je razlièite vrste borova. Prièao nam je o šiškama i zašto su razlièite i o puhovima koji jedu šiške po noæi. Doznali smo da se bomboni i žvakaæe gume rade od smole. 

Isprièao nam je prièu o Izbavitelju i Elastici. Izbavitelj je dio stabla koji je jak. Elastika je dio stabla koji je savitljiv i na vjetru se ne može slomiti. Na poèetku su nerazdvojivi. Na kraju Elastiku pojede gljiva. Doðe prvi vjetar i sruši stablo. Bez Elastike nije uspio ostati živ. Jedno bez drugoga nisu mogli. Prièa je poèela veselo, a tužno se završilo.

Nastavali smo šetnju Hoberom i došli do vodospreme. Drugo predavanje bilo je o vodi. Sve o vodospremi isprièao nam je Majo Penjak. Nauèio nas je o vrijednosti, kakvoæi i štednji vode. Na kraju, svi smo bili sretni jer smo puno nauèili o Hoberu i vodospremi iako su nas ispecali komarci.

Tina Klisura 3.b

Pošalji dalje: