Najava projektnog dana u OŠ Petra Kanaveliæa

Active ImageOve školske godine naša je škola odluèila provesti školski projektni dan na temu vode ''ŽEDAN OTOK VODU CIJENI''. To je obveza svake EKO – škole, ali i nastojanje da se osuvremeni…

Ove školske godine naša je škola odluèila provesti školski projektni dan na temu vode ''ŽEDAN OTOK VODU CIJENI''. To je obveza svake EKO – škole, ali i nastojanje da se osuvremeni pristup nastavi i nas, uèenike motivira na istraživaèki rad.

Petak, 22. svibnja 2009. biti æe dan bez školskog zvona i uobièajenog rasporeda sati. Mlaði uèenici od 1. do 4. razreda  imat æe integriranu nastavu u prirodi a stariji, od 5. do 8. razreda, radit æe u manjim grupama  pod vodstvom nastavnika. Rad æe poèeti u 8 sati, a s aktivnostima æe se završiti do 12 sati.

Svaki nastavnik ponudio je uèenicima svoju ideju projekta, a uèenici su se samostalno odluèili za sudjelovanje u jednom od njih. Letak i školski pano imali su za cilj uèenicima olakšati izbor grupe. Svaki uèenik od 5. do 8. razreda opredijelio se za jednu grupu. Broj mjesta u grupama bio je ogranièen je na 12, tako da su veæi izbor imali odluèniji uèenici, dok su se oni koji su oklijevali pridružili grupama u kojima je ostalo mjesta.

U petak, 20. svibnja, svatko æe u  svojoj grupi raditi:

Ø  jedni æe pronaðeni otpad na plažama ponovno kreativno upotrijebiti,

Ø  drugi æe pokušati razumjeti životni ciklus i naèin života jegulje,

Ø  treæi istražiti povijest korèulanskog vodovoda i sadašnje stanje,

Ø  neki æe upoznavati vodene sportove i slavnu povijest KPK,

Ø  oslikavati transparente s eko dodacima,

Ø  upoznavati vodu kako dosad nisu – u pokretu,

Ø  stvarati kompozicije sa šumovima i zvukovima mora,

Ø  utvrditi važnost vode za nastanak i razvoj starih civilizacija,

Ø  kroz vodenièko kolo prouèiti važnost energije vode i njenu primjenu,

Ø  prevesti sastav voda za piæe i tako olakšati našim stranim gostima,

Ø  upoznati se s tradicionalnim vrijednostima korištenja vode u našim mjestima i na tom tragu pridonijeti štednji vode u buduænosti,

Ø  istražiti kvalitetu vode za piæe koja se nudi u trgovinama, s izvora, gustrina…

Ø  raspravljati o moguæoj situaciji da je voda zagaðena i kreirati strip,

Ø  otkriti kolika je potrošnja vode za higijenske potrebe suvremenog èovjeka i u kojim uvjetima se može uštedjeti,

Ø  istražiti negativni utjecaj ljudi na život delfina,

Ø  upoznati se s dolaskom tekuæe vode u naš grad

Ø  istražiti simboliku fontane na Plokati,

Ø  upoznati slavnog slikara Hundertwassera èija inspiracija je voda,

Ø  uz more pisati pjesme o moru,

Ø  upoznati simboliku vode u vjerskim obredima

Ø  i još puno, puno toga zanimljivog.

Našu kreativnost i rezultate pojedinih grupa, prezentacije, plakate, filmove, letke, proglase, kompozicije, fotografije predstavit æemo na sveèanosti povodom Dana zaštite okoliša 5. lipnja 2009. Svi ste pozvani! A ako imate ideju, suraðujte s nama!

(Vodoreporteri – Marinka, Marija, Martina)

 

Active Image

Pošalji dalje: