Aktivnosti KTD “Hober”

Active ImageU okviru ovogodišnjih poslova u pripremi za sezonu Ktd Hober je zapoèeo sa postavljanjem obnovljenih klupa po gradu. Dio klupa je bio odnesen u skladište gdje je obnovljen i sada vraæen…

U okviru ovogodišnjih poslova u pripremi za sezonu Ktd Hober je zapoèeo sa postavljanjem obnovljenih klupa po gradu. Dio klupa je bio odnesen u skladište gdje je obnovljen i sada vraæen, a dio se ureðuje na licu mjesta. Takoðer, pored starih obnovljenih klupa planirano je i postavljanje novih èija se isporuka oèekuje za desetak dana, èime æe se broj klupa u Gradu znaèajno poveæati. Isto tako planiramo postavljanje i u pojedinim okolnim mjestima te nakon dugo vremena i na Vrniku.

Istovremeno zapoèeli smo sa znaèajnijom akcijom sadnje sezonskog cvijeæa na zelenim površinama. Pored toga postavit æe mo sustave za navodnjavanje na sve preostale zelene površine (na kojima ga sada nema), a gdje je moguæe i automatsko upravljanje zalijevanjem. Nakon toga u planu je obnova, tj. postavljanje nove trave na sve zelene površine.

Isto tako zapoèeli smo drugu ovogodišnju akciju košenja oko groblja i prilaza Gradu, te u svim ostalim mjestima našeg grada, koje smo pored toga ove godine poèeli po prvi put redovito èistiti (naša nova èistilica veæ je obišla sva mjesta).

I na kraju ali ne manje važno nakon dosta upita danas je konaèno proradila i jedina gradska fontana na Plokati.

Nadamo se da æemo svime ovime dati mali doprinos još ljepšem izgledu našeg Grada.

 

Active Image

 

Active Image

 

Active Image

Pošalji dalje: