Novo vozilo za održavanje kanalizacije

Active ImageSa velikim zadovoljstvom želimo obavijestiti sve naše sugraðane da smo bili u tvornici i da je naše novo vozilo za održavanje kanalizacije (tzv. kanal jet) gotovo. U tvornici su upravo u tijeku završna ispitivanja i ako…

Sa velikim zadovoljstvom želimo obavijestiti sve naše sugraðane da smo bili u tvornici i da je naše novo vozilo za održavanje kanalizacije (tzv. kanal jet) gotovo. U tvornici su upravo u tijeku završna ispitivanja i ako sve bude po planu krajem slijedeæeg tjedna vozilo bi trebalo biti isporuèeno zastupniku za Hrvatsku, a onda kroz nekoliko dana i Hoberu (kad obave carinjenje i homologaciju).

Ovo novo vozilo predstavlja najsloženije i najskuplje komunalno vozilo i biti æe jedno od najsuvremenijih u Hrvatskoj. Pored održavanja kanalizacije služiti æe i za ispumpavanje septièkih jama visinske razlike i iznad 15 m (ova koju sada imamo i kada je bila nova nije mogla iznad 7m, a sada jedva do 2m).

Isto tako (što je uraðeno specijalno po našoj narudžbi) imati æe na prednjem dijelu ugraðenu letvu za pranje ulica. Naime, vozilo na sebi ima dva spremnika od po 5000 l i to za fekalnu vodu i za èistu vodu, tako da može istovremeno prati i ispumpavati. Isto tako ima dvije visokotlaène pumpe, jednu za probijanje kanalizacije od 200 bar-a na koju su spojena dva koluta cijevi od jednog i pola cola na kojem je spojen i pištolj za pranje, te drugu koja je spojena na letvu za pranje ulica. Isto tako ima produžnu zakretnu ruku na krovu koja omoguæuje dolazak toèno poviše mjesta za ispumpavanje, te sustav za samo pranje spremnika za fekalije.

Sve komande su hidraulièke ili pneumatske elektronski upravljane.

Uvjereni smo kako æe ovo vozilo znaèajno podiæi nivo komunalne usluge u našem Gradu.

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: