Korèula u Osijeku

Active ImageKorèula u Osijeku. Ovogodišnja središnja proslava Meðunarodnog dana muzeja održava se u Muzeju Slavonije u Osijeku, u kojem  je 18. svibnja, na sam  dan sveèanog obilježavanja, održano niz…

Korèula u Osijeku. Ovogodišnja središnja proslava Meðunarodnog dana muzeja održava se u Muzeju Slavonije u Osijeku, u kojem  je 18. svibnja, na sam  dan sveèanog obilježavanja, održano niz zanimljivih aktivnosti, iz kojih izdvajamo izložbu poster prezentacija aktivnosti svih muzeja ukljuèenih u sada veæ tradicionalnu akciju Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, koja se održava veæ 14 godina.

Ovogodišnja zadana tema bila je (U)okvir(i), te su svi sudionici nastojali što zanimljivije uokviriti odabrane sadržaje, vodeæi se brojem 5  kao oznakom izvrsnosti. Na taj naèin željelo se ukazati na ono što smatramo vrijednim, lijepim i privlaènim, a na zadanu temu na meðunarodnoj razini- Muzeji i turizam, izvrsno korespondira  u namjeri da isti taj sadržaj ponudimo  i kao „proizvod kulturnog turizma“.

Gradski muzej Korèula prepoznat je meðu više od 60 muzejskih, galerijskih i srodnih institucija iz cijele Hrvatske po specifiènoj temi. Želeæi ukazati   na važnost razumijevanja opasnosti od svjetlosnog oneèišæenja, koje negativno utjeèe  prvenstveno na èovjeka, ali i na prirodnu i kulturnu baštinu, mi smo (U)okviri(li) svjetlo!

Vjerujemo da naša županija, u kojoj je zbog specifiènih okolnosti  još uvijek veæim dijelom oèuvano tamno nebo,  ostvaruje novi OKVIR turistièkog itinerara, te  naših top 5: Arheološki muzej Narona, Galerija suvremene i moderne umjetnosti Vela Luka, Gradski muzej Korèula, Ornitološka zbirka Metkoviæ i Pomorski muzej Orebiæ nose veliki potencijal baštinske izvrsnosti. (GmK)

 

 

Active Image
Pošalji dalje: