Nikola Damjanoviæ osvojio bronèanu medalju u skoku u vis!

Na žalost, tekst se zagubio putujuæi internetom i treæi put, pa imamo samo naslov.  Na sreæu, stigao je u cijelosti na www.korcula.net te vas upuæujemo da više informacija pronaðete na toj internetskoj stranici. (op. urednika)

Na žalost, tekst se zagubio putujuæi internetom i treæi put, pa imamo samo naslov.  Na sreæu, stigao je u cijelosti na www.korcula.net te vas upuæujemo da više informacija pronaðete na toj internetskoj stranici. (op. urednika)

Pošalji dalje: