Festival djeèjih klapa – Zadar 2009.

Active ImageU  petak 29. V 2009. održan je 1. festival djeèjih klapa èiji je organizator Gradska knjižnica Zadar. Ovom prilikom nastupalo je 15 klapa, koje su prošle na audiciji, s podruèja Hrvatske. Umjetnièki…

U  petak 29. V 2009. održan je 1. festival djeèjih klapa èiji je organizator Gradska knjižnica Zadar.

Ovom prilikom nastupalo je 15 klapa, koje su prošle na audiciji, s podruèja Hrvatske 

Umjetnièki ravnatelj festivala je istaknuti maestro Ljubo Stipišiæ Delmata, koji je ( citiram ) uvjeren da æe 1. festival djeèjih klapa u Zadru biti poèetna stepenica, izvorište novo glazbenog doživljaja na putu odrastanja mladih amatera ka drugim festivalima, poput Omiša, s težnjom ka  ukorjenjivanju u vlastitu glazbenu tradiciju.

Da je tradicijsku klapsku pismu prekrasno èuti u izvedbi djeèjih glasova uvjerili su se brojni posjetitelji, a najteži je posao bio na struènom žiriju. Naš grad predstavila je mlada klapa osnovne škole Petra Kanaveliæa,  ima tu i djevojaka koje su prvi razred gimnazije i HTT.

Upišete li u Google klapa Korkyra , pisat æe: "Klapa Korkyra je  najsjajnija meðu zlatnima." Klapa  Korkyra s Korèule od moguæih 100 bodova, pokupila je  svih 100.

Klapu Korkyra èine uèenice osnovne škole Petra Kanaveliæa: Marija Farac 7. razred, te uèenice  8. razreda Dora Glassner, Mila Hajdiæ, Iva Kovaèeviæ, Bojana Lozica i naše srednjoškolke: Rita  Matuloviæ, Doris Poljak, Josipa Botica, Mirjana Juriæ, Kristina Svalina i Marija Cebalo koja nije bila na festivalu zbog odlaska na sportsko natjecanje u Palma de Mallorca u Španjolskoj.

Voditeljica klape je nastavnica glazbene kulture Ljubica Miloševiæ.

 

 

Active Image
Pošalji dalje: