Priopæenje Ivana Grbina

Active ImageRadi èestih prozivanja, usmenih i pisanih komentara na korèulanskim stranicama vezano uz slobodu izražavanja i "korèulanski govor" dobro je posjetitelje podsjetiti na opæe prihvaæena pravila i užance na internet forumima.

Active ImageRadi èestih prozivanja, usmenih i pisanih komentara na korèulanskim stranicama vezano uz slobodu izražavanja i "korèulanski govor" dobro je posjetitelje podsjetiti na opæe prihvaæena pravila i užance na internet forumima.

Internetski forum je usluga na Internetu koja omoguæava razmjenu mišljenja meðu sudionicima uporabom web preglednika. Sve poruke koje korisnik napiše i pošalje na forum vidljive su svim ostalim sudionicima foruma. To nalikuje na oglasnu ploèu (message board) na kojoj sudionici ostavljaju poruke. U naèelu poruke na forumu mogu ostavljati i èitati sudionici interneta bez ogranièenja. Sudionici su najèešæe anonimni jer se pri slanju poruke na forum ne mora navesti pravi identitet. Jednostavnost uporabe i moguænost anonimne rasprave o razlièitim temama jedan je od glavnih razloga popularnosti foruma. Forum se uglavnom sastoji od mnogobrojnih kategorija unutar kojih se nalaze teme koje otvaraju i zapoèinju korisnici. Svaka tema ima svoju diskusiju u kojoj se sudjeluje pisanjem, odnosno objavljivanjem postova. Sve diskusije ostaju saèuvane na forumu dok ih ne obriše administrator.

Neki forumi prije korištenja zahtijevaju registraciju što ne znaèi ogranièavanje anonimnosti. Postupak registracije korisnika foruma identificira putem e-mail poruke. E-mail adresa ne mora jednoznaèno identificirati vlasnika (proizvoljno ime na besplatnim mail servisima yahoo, gmail, hotmail, msn, live .. itd)

Veæina foruma za svaki post zapisuje IP adresu i vrijeme posta. Iz IP adrese nije uvijek moguæe otkriti toèan identitet raèunala ili ureðaja na mreži. Ukoliko IP adresa pripada hrvatskim ISP (primjerice T-com, Iskon, Carnet) ili drugim javnim ustanovama za otkrivanje identiteta potreban je sudski nalog. Administratoru foruma je jedino dostupna informacija kome pripada blok IP adresa, iz èega se može otkriti približan geografski prostor kojem pripada IP. Administratori foruma nisu dužni otkrivati IP adrese posjetiteljima.

Graðani (posjetitelji) imaju pravo javno izreæi stav ili komentar o radu osoba koje sudjeluju u javnim djelatnostima zajednice. Posjetitelji koji se prepoznaju u konkretnim diskusijama imaju pravo od administratora tražiti brisanje uvredljivih i štetnih komentara.

Sadržaj komentara na korèulanskim forumima odražava kulturu sudionika – osoba koje ih pišu. Nisam niti želim biti cenzor ili moderator tuðih stavova, intelekta, raspoloženja, itd. (I. Grbin, Korcula.NET)

Pošalji dalje: