Vaše prièe: “Antibiotik za lito”

Active ImageLito je vrime ka u naš dom zdravja gre malo judi.Kojekakova  su tumaèenja zašto? Jedan moj prijatej je niki dan reka, da sa prvim burama ka zapušu, nemožeš doè na red u likara.I  stvarno je tako!!

Lito je vrime ka u naš dom zdravja gre malo judi.Kojekakova  su tumaèenja zašto? Jedan moj prijatej je niki dan reka, da sa prvim burama ka zapušu, nemožeš doè na red u likara.I  stvarno je tako!! 

E, ali di je onda objašnjenje za lito.Vruèine nesnošljive. Propuha nima ni kad se otvoru sve punistre na kuæi. Škinja zalipi maicu znojen èin se obuèe, a kratke gaèe uz koramelu pobilu od soli. Ka intraš u butigu kupit kruh, na ulazu bi te vajalo da èeka kapotin jer je opasno tako znojan intrat u tu jacjeru od butiga. Ne radu termostati od klima. Zalipili su in se kontakti na +5 C (a vanka + 35 C) i to je ako hoèeš umrit od bote, najboje par puti uè i izaè iz butige i gotov si za momenat.Znaèi na èovika ne djeluje u litnje vrime ni propuh,ni nagle promine arije, što znaèi da postoji niki „antibiotik“ koji to sve liti donosi u regulu. 

Veletili san ga iska i na kraju i na moru,jer mene ulito uvik èapa nika cihavica i suzu mi oèi.Obaša san puno kantuni,svega lipoga vidi i doživi. Više ne cihan,samo mi još malo suzi iz kapaka!? 

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: