Vaše prièe: Kruh (3)

KruhKruh je u cijeloj povijesti èovjeèanstva i na svim kontinentima, bio crn, bijel ili iz integralnog brašna, s kvasom ili bez njega, okrugao ili duguljast,  još uvijek važan dio prehrane svih slojeva ljudi sve do danas.

KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI DAJ NAM DANAS, O GOSPODINE   

Kruh je u cijeloj povijesti èovjeèanstva i na svim kontinentima, bio crn, bijel ili iz integralnog brašna, s kvasom ili bez njega, okrugao ili duguljast,  još uvijek važan dio prehrane svih slojeva ljudi sve do danas.  

Neki su imali mnogo više od kruha, neki samo kruh, a neki nisu imali ni toliko. Svatko je smatrao onoga ispred sebe  u tom lancu prehranjivanja sretnikom. Molitva Gospodinu, da im da kruh svagdašnji, vapaj je mnogih naroda gladne Afrike.  

A nema tome puno više od pedeset godina, da su i mnogi stanovnici  najrazvijenijeg kontinenta,  Evrope, vapili za kruhom. Današnja djeca, sretnici, naravno pojma nemaju o tome, ali su njihovi djedovi i bake dobro znali, da ova molitva nije samo puko trabunjanje.   
 

Active Image


 
   Molitva treæa  


Kruh  naš svagdašnji daj nam danas, o Gospodine!
  

Danas i svaki drugi dan! 

I neka ga nitko na svijetu nikada ne bude gladan. 
I neka ga nikome ne treba tražiti po šoderu i pijesku. 
I neka nikada nikome ne treba dubiti pupu iz ukradene struce. 
I neka svatko uz ugriz u  uskrsnu sirnicu bude svjestan, da još ima onih, kojima ova  molitva nije samo puko trabunjanje.    

M.B.     

Pošalji dalje: