Prièa o Sunèanom i Zlatnom satu Orebiæa

Prièa o Sunèanom i Zlatnom satu OrebiæaPostavljen u 19.stoljeæu u vrijeme pomorskog procvata Orebiæa, sunèani sat u dvorištu kapetanske kuæe Šunj – Vekariæ donijet vjerojatno iz neke daleke luke s "bagajima" nekog od brojnih pomoraca ove obitelji, još i danas  besprijekorno kuri.

Uz blagdan Svetog Nikole zaštitnika pomoraca – Prièa o Sunèanom i Zlatnom satu Orebiæa

OREBIÆ – Postavljen u 19.stoljeæu u vrijeme pomorskog procvata Orebiæa, sunèani sat u dvorištu kapetanske kuæe Šunj – Vekariæ donijet vjerojatno iz neke daleke luke s "bagajima" nekog od brojnih pomoraca ove obitelji, još i danas  besprijekorno kuri. Doduše nije "mjerodavan" za noæne sate i nepoznato mu je tek prošlog stoljeæa uvedeno "ljetno vrijeme", a stoljetni  prirodni pogon besplatne energije iz blage pelješke klime  razlog je da su «meštri od orloja" uvijek  bili nepoznanica, baš kao i ovim današnjim automatskim, elektriènim, digitalnim…

Active ImageZa ovu istu kapetansku kuæu, ali jedan njen sasvim drugaèiji sat vezana je jedna druga, mnogima nepoznata, ali za Pelješac i Hrvatsku itekako slavna pomorska prièa. Davne 1861.g. jedan od pomoraca iz ove kuæe kapetan Jozo Šunj u cijelom se svijetu proèuo velikim pomorskim podvigom. Ploveæi u oluji uz obale New Foundlanda na vlastitom brodu "Nikola Despot" sa svojom je posadom spasio od sigurne smrti 22 amerièka pomoraca èiji je jedrenjak veæ bio potopljen. Slavila ga je cijela Amerika, o njemu se prièalo u svim krajevima i na svim morima svijeta. Za požrtvovnost i iskazanu hrabrost tadašnji predsjednik SAD-a Abraham Lincoln poklonio mu je zlatni sat sa posvetom , a po povratku u svoj Orebiæ kapetan Jozo Šunj dobio je i Orden viteza.

Sunèani i Zlatni sat dokaz su bogate pomorske povijesti kuæe Šunj-Vekariæ, ali to je tek jedna  od mnogih pomorskih prièa koje mogu isprièati  stare kapetanske vile Orebiæa, mjesta u koje je krajem 19.stoljeæa i pojave parobroda imalo vlastitu flotu od preko 90 jedrenjaka , 2000 pomoraca i 250 kapetana!

Active ImagePrièa je to koja nas na blagdan njihova zaštitnika Svetog Nikole još jednom podsjeæa na težak život pomoraca i zanimanje kojeg ne zovu uzalud «kruhom sa sedam kora». Prièa koja se itekako uklapa u protekle dane kada su dva naša pomoraca, svaki na svoj naèin hrabri i odvažni – pomorski kapetani Kristo Laptalo i Jurica Brajèiæ bili udarna vijest naših i stranih medija…

Tisuæe je sliènih, možda manje slavnih ,ali jednako zanimljivih prièa u kojoj su u naši pomorci pokazali umijeæe, odvažnost i hrabrost, u kojima su u glavnim ulogama bili i maritimi iz naše neposredne blizine – Korèule, Raèišæa, Lumbarde, Pelješca, Vela Luke…

Stoga pozdrav svim pomorcima svijeta, posebice našima – puno zdravlja, dobro i mirno more – i neka vas èuva vaš i naš – Sveti Nikola !

Tekst i snimak : Nenad Kosoviæ

 

Pošalji dalje: