Povijesna bitka Marka Pola

Pomorska bitkaTuristièka zajednica Grada Korèule uprilièila je danas u kasno poslijepodne rekonstrukciju pomorske bitke iz 1298. godine kada su se u Pelješkom kanalu ispred Korèule sedmi rujna iste godine sudarile tada najjaèe pomorske sile…

Pomorska bitkaTuristièka zajednica Grada Korèule uprilièila je danas u kasno poslijepodne rekonstrukciju pomorske bitke iz 1298. godine kada su se u Pelješkom kanalu ispred Korèule sedmi rujna iste godine sudarile tada najjaèe pomorske sile na Mediteranu Genove i Venecije u kojoj je tada bio zarobljen i Marko Polo, èuveni moreplovac i svjetski putnik prvi istraživaè Dalekog istoka roðeni Korèulanin koji je u bitci bio zapovjednik galije s ukupno 120 vesala braneæi tada svoju venecijansku Korèulu, jer je Korèulom tada vladala Venecija, i kada su diplomatski odnosi ovih sila došli u krizu zbio se spomenuti sukob u morskom prolazu u blizini Korèule.

 

U toj velikom pomorskom boju bilo je 180 galija. Iako je bilo obostranih gubitaka, ovu je bitku dobila Genova.

Zapovjednik venecijanske flote Andrija Dandolo poginuo je u tom sukobu, a mnogi ugledni venecijanski pomorci i zapovjednici bili su zarobljeni, meðu njima i Marko Polo, koji je u zatvoru prièao svoje dogaðaje sa svojih fantastiènih putovanja po Dalekom istoku. Tako je nastao èuveni putopis kojega je napisao zatvorenik Rustichell iz Pise i Markov je putopis u tadašnjoj Europi pobudio veliko zanimanje jer je ta Polova knjiga otkrila tada zaostaloj Europi jednu razvijenu i moænu kinesku civilizaciju. Markova knjiga « Èuda svijeta « postala je  jedna od najveæih knjiga svih vremena koja je svrstala Marka Pola u najpoznatijeg moreplovca i istraživaèa posebno Kine gdje je boravio 17 godina u službi cara Kublai kana.

Taj povijesni pomorski dogaðaj organiziran je ove godine prije negoli se je ta bitka dogodila. Razlog je prema rijeèima predsjednika TZ Korèule Mihajla Grgiæa zato jer se cijelo ljeto u tijeku turistièke sezone baš utorkom okupi u Korèuli veliki broj turistièkih jedrenjaka koji plove ovim dijelom Jadrana.

 

Njih 21 poveli su na svojim palubama veliki broj korèulana i turista koji su "glumili" zaraæene flote. U morskom prolazu nedaleko Korèuli pucali su topovi èiji se je gusti dim u oblacima dizao i do samoga grada, a Dubrovaèki su trombonjeri svojim cijevima davali poseban pucaèki stimulans.

Nakon rekonstrukcije pomorske bitke na moru pored Korèule jedrenjaci su se vraæali uz istoènu rivu na koju su izašli pobjednici bitke admiral Lamba Doria zapovjednik flote Genove (glumio ga korèulanski amater Zlatko Padovan) koji je privezanog u lance bacio na pod zarobljenog Marka Pola (glumio ga dubrovaèki glumac Frane Perišin), i nakon dijaloga na bini i obraæanja Marka Pola svojim sugraðanima poèela je padati jaèa kiša uz grmljavinu koja je dijelom  poremetila planirani bogat zabavni program .

Završetkom ove prikazane pomorske bitke, u Korèuli završava i glavna turistièka sezona. 

{gallery}092007/marko_polo{/gallery}  

Pošalji dalje: