15

U?estali dolasci cruisera koji plove Sredozemljem i Jadranom i dovode turiste u grad Marka Pola podsje?aju nas da sezona još uvijek traje, a kor?ulanski turizam se ne predaje. ACI-jeva marina bilježi veliki dnevni broj uplovljenja, a predve?er je porat prepun jahti.

Hoteli sa 1500 turista gotovo su puni, a iako ?e posljednji putni?ki brod u kor?ulansku luku uploviti 31. listopada, ve? se sada može kazati da ?e ova godina po broju njihovih dolazaka biti na razini prošlogodišnje.

Kako nam je kazao voditelj operativne gradske luke kap. Stipe Kobojevi?, do sada je Kor?ulu posjetilo 80 cruisera i nekoliko desetaka tisu?a turista na poludnevnim i dnevnim izletima, a prema utvr?enom rasporedu do kraja listopada, brojke ?e se popeti na 110 uplovljenja.

Iako se u ovoj godini zbog nedolaska “Azura”, koji je prošle godine u Kor?ulu donio 22 tisu?e turista, broj putnika smanjio za oko pet tisu?a, što ?e Lu?koj upravi smanjiti i prihode, veliki se pomak na bolje dogodio u dolascima megajahti. Njihov je broj ove godine pove?an za 200 posto u odnosu na prošlu godinu, no, prema rije?ima kap. Kobojevi?a, u sve ve?oj utrci na tržištu cruisera Grad ?e morati dobro promisliti s kakvim ?e ih novim programima i dalje privla?iti. Naime, nakon mnogo godina držanja drugoga mjesta, kor?ulanska je luka sada, me?u ostalim hrvatskim lukama, pala ne tre?u poziciju, a prijeti joj i daljnji pad na godišnjoj ljestvici dolazaka i uplovljenja sli?nih brodova.

Iako su objektivni problemi i u neadekvatnoj operativnoj obali, naime, Kor?ula je mala, zbijena luka s nevelikom operativnom rivom (druga je rezervna) i iznimno velikom frekvencijom prometa, postoje i drugi problemi koje bi trebalo lakše rješavati.

Prema mišljenju kapetana Kobojevi?a, sazrelo je vrijeme da svi u gradskome turizmu zajedno sjednu za stol i upitaju se što takvi brodovi Kor?uli donose, što je potrebno u?initi da ih se još više privu?e, koji su to programi i kako ih realizirati. Neosporno je, kaže kap. Kobojevi?, oduševljenje turista Kor?ulom, zbog ?ega agencije i usmjeravaju cruisere u kor?ulansku luku, no sazrelo je vrijeme izrade ozbiljnih programa za prihvat tih brodova i turista.

— Ne smije se dogoditi da Kor?ula, koja je dugi niz godina, poslije superiornog Dubrovnika, bila druga hrvatska luka po broju dolazaka sli?nih brodova, po?ne otklizavati prema dnu i gubiti svoj primat — kazao je na kraju kap. Kobojevi?.

Željan PETKOVI? U?estali dolasci cruisera koji plove Sredozemljem i Jadranom i dovode turiste u grad Marka Pola podsje?aju nas da sezona još uvijek traje, a kor?ulanski turizam se ne predaje. ACI-jeva marina bilježi veliki dnevni broj uplovljenja, a predve?er je porat prepun jahti.

Hoteli sa 1500 turista gotovo su puni, a iako ?e posljednji putni?ki brod u kor?ulansku luku uploviti 31. listopada, ve? se sada može kazati da ?e ova godina po broju njihovih dolazaka biti na razini prošlogodišnje.

Kako nam je kazao voditelj operativne gradske luke kap. Stipe Kobojevi?, do sada je Kor?ulu posjetilo 80 cruisera i nekoliko desetaka tisu?a turista na poludnevnim i dnevnim izletima, a prema utvr?enom rasporedu do kraja listopada, brojke ?e se popeti na 110 uplovljenja.

Iako se u ovoj godini zbog nedolaska “Azura”, koji je prošle godine u Kor?ulu donio 22 tisu?e turista, broj putnika smanjio za oko pet tisu?a, što ?e Lu?koj upravi smanjiti i prihode, veliki se pomak na bolje dogodio u dolascima megajahti. Njihov je broj ove godine pove?an za 200 posto u odnosu na prošlu godinu, no, prema rije?ima kap. Kobojevi?a, u sve ve?oj utrci na tržištu cruisera Grad ?e morati dobro promisliti s kakvim ?e ih novim programima i dalje privla?iti. Naime, nakon mnogo godina držanja drugoga mjesta, kor?ulanska je luka sada, me?u ostalim hrvatskim lukama, pala ne tre?u poziciju, a prijeti joj i daljnji pad na godišnjoj ljestvici dolazaka i uplovljenja sli?nih brodova.

Iako su objektivni problemi i u neadekvatnoj operativnoj obali, naime, Kor?ula je mala, zbijena luka s nevelikom operativnom rivom (druga je rezervna) i iznimno velikom frekvencijom prometa, postoje i drugi problemi koje bi trebalo lakše rješavati.

Prema mišljenju kapetana Kobojevi?a, sazrelo je vrijeme da svi u gradskome turizmu zajedno sjednu za stol i upitaju se što takvi brodovi Kor?uli donose, što je potrebno u?initi da ih se još više privu?e, koji su to programi i kako ih realizirati. Neosporno je, kaže kap. Kobojevi?, oduševljenje turista Kor?ulom, zbog ?ega agencije i usmjeravaju cruisere u kor?ulansku luku, no sazrelo je vrijeme izrade ozbiljnih programa za prihvat tih brodova i turista.

— Ne smije se dogoditi da Kor?ula, koja je dugi niz godina, poslije superiornog Dubrovnika, bila druga hrvatska luka po broju dolazaka sli?nih brodova, po?ne otklizavati prema dnu i gubiti svoj primat — kazao je na kraju kap. Kobojevi?.

Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: