16

KOR?ULA – Op?inski ?elnici na zajedni?kom radnom sastanku informirali su ministra Radimira ?a?i?a i njegove suradnike o teku?im projektima komunalne infrastrukture, istaknuvši prioritete potrebne za razvoj njihovih sredina. Gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Ministarstvom javnih radova, obnove i graditeljstva, napomenuo je potrebu što bržeg dovršetka izgradnje Regionalnog vodovoda NPKL.

Ministar ?a?i? mu je odgovorio da je rije? o projektu “teškom” u cijelosti 54 milijuna eura. Sada ?e, kazao je ?a?i?, po?eti realizacija dionice Ra?iš?e-Babina vrijedne 2,6 milijuna eura, no prije nego Ministarstvo “isfinancira” projekt, lokalna samouprava treba završiti poslove oko imovinsko-pravnih odnosa.

-Ništa otoku Kor?uli nije potrebnije od dovršetka sustava Regionalnog vodovoda, veliki je novac do sada u njega potrošen i to je projekt koji treba što prije dovršiti i za opskrbu vodom susjednih otoka Lastova i Mljeta-kazao je ?a?i?.

Ministarstvo ?e, dodao je ?a?i? na?elnicima, financijski pratiti projekte kao što su gradnja Centralnoga oto?nog deponija, mjesnih kanalizacija asfaltiranje oto?nih prometnica, popravak riva i ostalo, no op?ine najprije moraju projekte proglasiti kapitalnim i pripremiti sve predradnje za njihovo financiranje.

Na?elnik op?ine Smokvica Lenko Sale?i? ministra je upoznao sa prioritetnim op?inskim projektima. To su, kazao je Sale?i?, gradnja kanalizacije u turisti?koj uvali Brna, projektu teškom 34 milijuna kuna za koji je op?ina napravila cjelokupnu tehni?ku dokumentaciju te sanacija stare austrougarske rive koja je pred rasulom.

Na?elnika Lumbarde Ivan Balžika je najviše zanimalo pitanje servisne zone u kojoj bi se izgradili svi gospodarski sadržaji op?ine kao i pitanje zaobilaznice koja bi kor?ulanske turiste izletnike preusmjerivala na lumbardske prekrasne plaže.

Na?elnik Blata Branko Ba?i? smatra neprihvatljivom ?injenicom zatvaranje otoka zimi u 20 sati i otvaranje ujutro u 6 sati, istaknuvši da Jadrolinijini klju?ari najnapu?enijem dalmatinskome otoku to ne smiju raditi. Istaknuvši potrebu no?nih trajektnih pruga na relaciji Orebi?-Kor?ula i u zimskom periodu, na?elnik Ba?i? je napomenuo i potrebu pojeftinjenja teretnog trajektnog prometa. Kazao je da je u Blatu dovršena cesta koja središte op?ine spaja s uvalom Prigradica te napomenuo potrebu dogradnje op?inskog helidroma.

Na?elniku Vele Luke Tonku Gugi?u od tri kapitalna op?inska projekta najvažnija je izgradnja sustava otpadnih voda zatvorene velolu?ke uvale za što op?ina o?ekuje od ministarstva za prvu fazu 9 milijuna kuna. Ina?e, cijeli projekt stoji 36 milijuna kuna i poslije dovršetka gradnje Regionalnog vodovoda najve?i je oto?ni komunalni projekt koji financira Ministarstvo.

Željan PETKOVI?ikorcula.net37890.5330671296

KOR?ULA – Op?inski ?elnici na zajedni?kom radnom sastanku informirali su ministra Radimira ?a?i?a i njegove suradnike o teku?im projektima komunalne infrastrukture, istaknuvši prioritete potrebne za razvoj njihovih sredina. Gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Ministarstvom javnih radova, obnove i graditeljstva, napomenuo je potrebu što bržeg dovršetka izgradnje Regionalnog vodovoda NPKL.

Ministar ?a?i? mu je odgovorio da je rije? o projektu “teškom” u cijelosti 54 milijuna eura. Sada ?e, kazao je ?a?i?, po?eti realizacija dionice Ra?iš?e-Babina vrijedne 2,6 milijuna eura, no prije nego Ministarstvo “isfinancira” projekt, lokalna samouprava treba završiti poslove oko imovinsko-pravnih odnosa.

-Ništa otoku Kor?uli nije potrebnije od dovršetka sustava Regionalnog vodovoda, veliki je novac do sada u njega potrošen i to je projekt koji treba što prije dovršiti i za opskrbu vodom susjednih otoka Lastova i Mljeta-kazao je ?a?i?.

Ministarstvo ?e, dodao je ?a?i? na?elnicima, financijski pratiti projekte kao što su gradnja Centralnoga oto?nog deponija, mjesnih kanalizacija asfaltiranje oto?nih prometnica, popravak riva i ostalo, no op?ine najprije moraju projekte proglasiti kapitalnim i pripremiti sve predradnje za njihovo financiranje.

Na?elnik op?ine Smokvica Lenko Sale?i? ministra je upoznao sa prioritetnim op?inskim projektima. To su, kazao je Sale?i?, gradnja kanalizacije u turisti?koj uvali Brna, projektu teškom 34 milijuna kuna za koji je op?ina napravila cjelokupnu tehni?ku dokumentaciju te sanacija stare austrougarske rive koja je pred rasulom.

Na?elnika Lumbarde Ivan Balžika je najviše zanimalo pitanje servisne zone u kojoj bi se izgradili svi gospodarski sadržaji op?ine kao i pitanje zaobilaznice koja bi kor?ulanske turiste izletnike preusmjerivala na lumbardske prekrasne plaže.

Na?elnik Blata Branko Ba?i? smatra neprihvatljivom ?injenicom zatvaranje otoka zimi u 20 sati i otvaranje ujutro u 6 sati, istaknuvši da Jadrolinijini klju?ari najnapu?enijem dalmatinskome otoku to ne smiju raditi. Istaknuvši potrebu no?nih trajektnih pruga na relaciji Orebi?-Kor?ula i u zimskom periodu, na?elnik Ba?i? je napomenuo i potrebu pojeftinjenja teretnog trajektnog prometa. Kazao je da je u Blatu dovršena cesta koja središte op?ine spaja s uvalom Prigradica te napomenuo potrebu dogradnje op?inskog helidroma.

Na?elniku Vele Luke Tonku Gugi?u od tri kapitalna op?inska projekta najvažnija je izgradnja sustava otpadnih voda zatvorene velolu?ke uvale za što op?ina o?ekuje od ministarstva za prvu fazu 9 milijuna kuna. Ina?e, cijeli projekt stoji 36 milijuna kuna i poslije dovršetka gradnje Regionalnog vodovoda najve?i je oto?ni komunalni projekt koji financira Ministarstvo.

Željan PETKOVI?ikorcula.net37890.5330671296

Pošalji dalje: