17

U Kor?uli, gradu Marka Pola, ku?a jednog od naj?uvenijih svjetskih putnika – zaklju?ana je. Tragi?no je da su na zdanju, koje je i kao takvo, pusto i nedostupno, ipak na meti brojnih turista, škure zatvorene. Jesu li turisti?ki djelatnici toga grada-spomenika ikad ozbiljnije razmislili koliku bi turisti?ku atrakciju napravili da ku?u Marca Pola, na koju i dalje upu?uju uo?ljive table i putokazi, otvore za javnost?!

    

Prilazak idili?nom srednjovjekovnom gradu obe?ava mnogo. ?arobna panorama, drevne zidine grada, i zelenilo pružaju jedinstven ugo?aj. No, kad malo u?ete u grad, primijetite da se gosti komešaju jer su gra?evinski radovi ispod prozora njihovih apartmana u punom jeku. U Turisti?koj zajednici zatekli smo nervoznu direktoricu. Na sav glas rješavala je interne probleme, ne obaziru?i se na turiste koji su, zate?eni, pobjegli van. Nedopustivo.   

Ako zanemarite neljubaznost osoblja, u Kor?uli možete mnogo toga vidjeti. Brojna kulturna zdanja i izložbe odišu poviješ?u, a nave?er na gradskim trgovima može se uživati uz pjesmu dalmatinskih klapa i morešku. I ovog ljeta Kor?ula pokazuje svoju bogatu povijest Festivalom viteških igara, koji traje do 28. kolovoza.

   

Hotelski smještaj teško ?e vas dojmiti, jer ni jedan od kor?ulanskih hotela nema ugra?ene rashladne ure?aje. Stoga, okušajte sre?u na nekom od 4000 privatnih ležajeva. Plaže su prili?no neopremljene, pa je preporu?ljivije uživanje na nekom od oto?i?a ispred Kor?ule.

   

Turisti koji za ljetovanje izaberu ovaj povijesni biser Mediterana zasigurno zaslužuju mnogo bolji tretman i uslugu. Malim korakom ka ljubaznosti i prihva?anju novih turisti?kih ideja Kor?ula ima potencijal da zabljesne u punom sjaju. No, dokle god je pesimizam ?elnika Turisti?ke zajednice toliko o?it, teško da ?e se išta promijeniti.

– Što da vam kažem, kad znam da ?ete nas sigurno svrstati na dno svoje ljestvice – rije?i su kojima nas je do?ekala direktorica TZ-a. S takvim stavom voditi turizam grada prili?no je smion i loš potez.

Ve?ernji list – Turisti?ka patrola

U Kor?uli, gradu Marka Pola, ku?a jednog od naj?uvenijih svjetskih putnika – zaklju?ana je. Tragi?no je da su na zdanju, koje je i kao takvo, pusto i nedostupno, ipak na meti brojnih turista, škure zatvorene. Jesu li turisti?ki djelatnici toga grada-spomenika ikad ozbiljnije razmislili koliku bi turisti?ku atrakciju napravili da ku?u Marca Pola, na koju i dalje upu?uju uo?ljive table i putokazi, otvore za javnost?!

    

Prilazak idili?nom srednjovjekovnom gradu obe?ava mnogo. ?arobna panorama, drevne zidine grada, i zelenilo pružaju jedinstven ugo?aj. No, kad malo u?ete u grad, primijetite da se gosti komešaju jer su gra?evinski radovi ispod prozora njihovih apartmana u punom jeku. U Turisti?koj zajednici zatekli smo nervoznu direktoricu. Na sav glas rješavala je interne probleme, ne obaziru?i se na turiste koji su, zate?eni, pobjegli van. Nedopustivo.   

Ako zanemarite neljubaznost osoblja, u Kor?uli možete mnogo toga vidjeti. Brojna kulturna zdanja i izložbe odišu poviješ?u, a nave?er na gradskim trgovima može se uživati uz pjesmu dalmatinskih klapa i morešku. I ovog ljeta Kor?ula pokazuje svoju bogatu povijest Festivalom viteških igara, koji traje do 28. kolovoza.

   

Hotelski smještaj teško ?e vas dojmiti, jer ni jedan od kor?ulanskih hotela nema ugra?ene rashladne ure?aje. Stoga, okušajte sre?u na nekom od 4000 privatnih ležajeva. Plaže su prili?no neopremljene, pa je preporu?ljivije uživanje na nekom od oto?i?a ispred Kor?ule.

   

Turisti koji za ljetovanje izaberu ovaj povijesni biser Mediterana zasigurno zaslužuju mnogo bolji tretman i uslugu. Malim korakom ka ljubaznosti i prihva?anju novih turisti?kih ideja Kor?ula ima potencijal da zabljesne u punom sjaju. No, dokle god je pesimizam ?elnika Turisti?ke zajednice toliko o?it, teško da ?e se išta promijeniti.

– Što da vam kažem, kad znam da ?ete nas sigurno svrstati na dno svoje ljestvice – rije?i su kojima nas je do?ekala direktorica TZ-a. S takvim stavom voditi turizam grada prili?no je smion i loš potez.

Ve?ernji list – Turisti?ka patrola

Pošalji dalje: