18

Nova riva – šansa nauti?kom turizmu

U izgradnju nove rive uloženo je pet milijuna kuna, a sredstva za izgradnju osigurali su Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva u iznosu od tri milijuna kuna, te ostatak županijska Lu?ka uprava, Ministarstvo prometa i veza te velolu?ka Op?ina

U Veloj Luci sve?ano je otvorena novoizgra?ena velolu?ka obala dužine 400 metara, na potezu od trajektnog pristaništa do tzv. Vele rive.

U izgradnju tog objekta uloženo je pet milijuna kuna, a sredstva za izgradnju osiguralo je Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva u iznosu od tri milijuna kuna, a ostatak županijska Lu?ka uprava, Ministarstvo prometa i veza te velolu?ka Op?ina.

Glavni izvo?a? radova bila je tvrtka Obšiva?, a nadzor nad izgradnjom rive obavio je projektni biro Glavini? iz Metkovi?a.

Rivu je sve?ano otvorio ministar javnih radova, obnove i graditeljstva Radimir ?a?i?, u nazo?nosti ?elnika županije i op?ine te brojnih uzvanika i stanovnika tog podru?ja, koji je tom prigodom istaknuo da ?e to Ministarstvo u op?ini Veloj Luci uskoro zapo?eti još nekoliko vrlo zna?ajnih investicija.

Rije? je, primjerice, o izgradnji škole i sportske dvorane u vrijednosti od 16 milijuna kuna. Za po?etak ove investicije Ministarstvo javnih radova ve? je osiguralo 10 milijuna kuna. Ministar ?a?i? tako?er je najavio skori po?etak gradnje hidrotehni?kog tunela za otpadne vode u Veloj Luci u vrijednosti od 26 milijuna kuna. Pedeset posto sredstava od te investicije osigurat ?e Ministarstvo javnih radova, a ostatak Op?ina Vela Luka povratom poreza od strane hrvatske države. Tako?er je najavio i po?etak gradnje sjeverne velolu?ke zaobilaznice u dužini od tri kilometra.

Izgradnjom nove rive Vela Luka dobiva mnogo ljepši izgled te dodatne mogu?nosti za privez jahti i razvoj nauti?kog turizma.

Za vrijeme boravka u Veloj Luci ministar ?a?i? i njegovi suradnici razgovarali su s ?lanovima Op?inskog poglavarstva Vele Luke o idu?im aktivnostima oko izgradnje planiranih kapitalnih objekata u ovoj godini.

Ton?i DONJERKOVI?Nova riva – šansa nauti?kom turizmu

U izgradnju nove rive uloženo je pet milijuna kuna, a sredstva za izgradnju osigurali su Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva u iznosu od tri milijuna kuna, te ostatak županijska Lu?ka uprava, Ministarstvo prometa i veza te velolu?ka Op?ina

U Veloj Luci sve?ano je otvorena novoizgra?ena velolu?ka obala dužine 400 metara, na potezu od trajektnog pristaništa do tzv. Vele rive.

U izgradnju tog objekta uloženo je pet milijuna kuna, a sredstva za izgradnju osiguralo je Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva u iznosu od tri milijuna kuna, a ostatak županijska Lu?ka uprava, Ministarstvo prometa i veza te velolu?ka Op?ina.

Glavni izvo?a? radova bila je tvrtka Obšiva?, a nadzor nad izgradnjom rive obavio je projektni biro Glavini? iz Metkovi?a.

Rivu je sve?ano otvorio ministar javnih radova, obnove i graditeljstva Radimir ?a?i?, u nazo?nosti ?elnika županije i op?ine te brojnih uzvanika i stanovnika tog podru?ja, koji je tom prigodom istaknuo da ?e to Ministarstvo u op?ini Veloj Luci uskoro zapo?eti još nekoliko vrlo zna?ajnih investicija.

Rije? je, primjerice, o izgradnji škole i sportske dvorane u vrijednosti od 16 milijuna kuna. Za po?etak ove investicije Ministarstvo javnih radova ve? je osiguralo 10 milijuna kuna. Ministar ?a?i? tako?er je najavio skori po?etak gradnje hidrotehni?kog tunela za otpadne vode u Veloj Luci u vrijednosti od 26 milijuna kuna. Pedeset posto sredstava od te investicije osigurat ?e Ministarstvo javnih radova, a ostatak Op?ina Vela Luka povratom poreza od strane hrvatske države. Tako?er je najavio i po?etak gradnje sjeverne velolu?ke zaobilaznice u dužini od tri kilometra.

Izgradnjom nove rive Vela Luka dobiva mnogo ljepši izgled te dodatne mogu?nosti za privez jahti i razvoj nauti?kog turizma.

Za vrijeme boravka u Veloj Luci ministar ?a?i? i njegovi suradnici razgovarali su s ?lanovima Op?inskog poglavarstva Vele Luke o idu?im aktivnostima oko izgradnje planiranih kapitalnih objekata u ovoj godini.

Ton?i DONJERKOVI?

Pošalji dalje: