26

“Krilo” po zimskom plovidbenom reduOd ponedjeljka katamaran “Krilo”, privatnog brodara koji od 18.srpnja drži brzu liniju prema Splitu, smanjio je broj tjednih plovidbi s ?etiri na tri.

Tako ?e umjesto ponedjeljka, srijede, petka i subote prometovati prema Splitu ponedjeljkom, srijedom i petkom, i to s polaskom iz Kor?ule u 5.45 sati.

Upitno je samo vrijeme povratka iz Splita koje je s prelaskom na zimski plovidbeni red trebalo pomaknuti s 18 na 16 sati. No, kako su nas informirali u agenciji Marko Polo tours, taj detalj još nije usuglašen i za sada ?e se katamaran vra?ati iz Splita u 18 sati kao u ljetnom plovidbenom oraru.

Polazak iz Kor?ule ostaje isti, u 6 sati i 45 minuta. Ina?e, Kor?ulani su zadovoljni novouspostavljenom brzom katamaranskom prugom Kor?ula-Split, smatraju?i da je ona pun pogodak u zadovoljavanju njihovih potreba putovanja prema dalmatinskoj metropoli i unutrašnjosti Hrvatske. Posebno se nadaju da ?e zimi, kada je najnapu?eniji otok odsje?en od kopna, veza prema Splitu dobiti svoje pravo zna?enje.

Ina?e, “Krilo” je od po?etka uspostave linije do kraja kolovoza u oba smjera prevezlo 8645 putnika.

U gradu je Kor?uli u ukrcaju i iskrcaju ostvaren promet od 4680 putnika, u Hvaru 2100 putnika, dok je u me?urelaciji izme?u Hvara i Kor?ule i natrag ostvaren promet od 1865 putnika. Rije? je uglavnom o turistima koji u jednom danu iz Kor?ule naprave izlet na otok Hvar.

U kolovozu se pak dnevni prosjek broja putnika na plovidbi prema Splitu i natrag popeo na 324 putnika, što je više nego zadovoljavaju?e, dok je u mjesecu rujnu, kako se i o?ekivalo, znatno smanjen.

Iako broj putnika na dnevnim plovidbama u nadolaze?em zimskom periodu ne?e biti tako impozantan kao ljeti, ve? sada se sa sigurnoš?u može kazati da je linija potvrdila opravdanost uvo?enja, a Kor?ulani se nadaju da bez nje više ne?e ostati.

Tekst i snimka Ž. PETKOVI?, Slobodna dalmacija“Krilo” po zimskom plovidbenom reduOd ponedjeljka katamaran “Krilo”, privatnog brodara koji od 18.srpnja drži brzu liniju prema Splitu, smanjio je broj tjednih plovidbi s ?etiri na tri.

Tako ?e umjesto ponedjeljka, srijede, petka i subote prometovati prema Splitu ponedjeljkom, srijedom i petkom, i to s polaskom iz Kor?ule u 5.45 sati.

Upitno je samo vrijeme povratka iz Splita koje je s prelaskom na zimski plovidbeni red trebalo pomaknuti s 18 na 16 sati. No, kako su nas informirali u agenciji Marko Polo tours, taj detalj još nije usuglašen i za sada ?e se katamaran vra?ati iz Splita u 18 sati kao u ljetnom plovidbenom oraru.

Polazak iz Kor?ule ostaje isti, u 6 sati i 45 minuta. Ina?e, Kor?ulani su zadovoljni novouspostavljenom brzom katamaranskom prugom Kor?ula-Split, smatraju?i da je ona pun pogodak u zadovoljavanju njihovih potreba putovanja prema dalmatinskoj metropoli i unutrašnjosti Hrvatske. Posebno se nadaju da ?e zimi, kada je najnapu?eniji otok odsje?en od kopna, veza prema Splitu dobiti svoje pravo zna?enje.

Ina?e, “Krilo” je od po?etka uspostave linije do kraja kolovoza u oba smjera prevezlo 8645 putnika.

U gradu je Kor?uli u ukrcaju i iskrcaju ostvaren promet od 4680 putnika, u Hvaru 2100 putnika, dok je u me?urelaciji izme?u Hvara i Kor?ule i natrag ostvaren promet od 1865 putnika. Rije? je uglavnom o turistima koji u jednom danu iz Kor?ule naprave izlet na otok Hvar.

U kolovozu se pak dnevni prosjek broja putnika na plovidbi prema Splitu i natrag popeo na 324 putnika, što je više nego zadovoljavaju?e, dok je u mjesecu rujnu, kako se i o?ekivalo, znatno smanjen.

Iako broj putnika na dnevnim plovidbama u nadolaze?em zimskom periodu ne?e biti tako impozantan kao ljeti, ve? sada se sa sigurnoš?u može kazati da je linija potvrdila opravdanost uvo?enja, a Kor?ulani se nadaju da bez nje više ne?e ostati.

Tekst i snimka Ž. PETKOVI?, Slobodna dalmacija

Pošalji dalje: