31HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

OO BLATO, VELA LUKA, SMOKVICA, LUMBARDA, LASTOVO,

GO KOR?ULA

Priop?enje za javnost uz tiskovnu konferenciju

1. listopada 2003. godine.

Predsjednici op?inskih organizacija Blata, Vele Luke, Smokvice, Lumbarde, Lastova i gradske organizacije Kor?ule, te naši predstavnici u Županijskom odboru HDZ-a, u okviru priprema za predstoje?e parlamentarne izbore ovim sastankom i tiskovnom konferencijom žele iskazati puno zajedništvo, te se osvrnuti na položaj otoka Kor?ule i Lastova u županiji i Republici Hrvatskoj, kao i na zanemaruju?i odnos Vlade RH prema našem podru?ju. Tijekom listopada HDZ ?e iza?i s programom za otoke, gdje ?e dati odgovore na specifi?ne oto?ke probleme.

Neprimjeren odnos središnje vlasti o?ituje se prije svega u odnosu prema vitalnim projektima, koji nisu dovoljno vrednovani, kao što su:

– završetak sustava NPKL vodovoda,

– projekt zra?ne luke još je u fazi izrade dokumentacije, iako je još 1999. Vlada s Op?inom Smokvica potpisala ugovor o gradnji. Postoje inozemni partneri koji ve? troše svoj novac, a odre?eni ?imbenici u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza još nisu u?inili što su trebali prije 3-4 godine, naime izradu tender dokumentacije kao osnove za raspisivanje me?unarodnog natje?aja. Za?u?uje i stav Ministarstva turizma, gdje u Strategiji razvoja turizma kažu da zra?ne luke na otocima smatraju neopravdanima.

– središnji deponij, gdje nije napravljeno ništa.

– Neprihvatljivo je da svi nabrojani projekti nisu našli mjesto u Državnom prora?unu.

– Glede pomorskog prometa, od pompoznog najavljivanja bolje povezanosti Kor?ule s kopnom, ve? sada ostalo je vrlo malo. Ve? od studenoga zadnji trajekt bit ?e u 20. 30, što je tek malo bolje od pomorske povezanosti Lastova s kopnom, koje je na još nižoj razini. Cijene karata za ljude i vozila su iznimno visoke i kao takve destimuliraju i gospodarstvo i život na otoku uop?e.

– Odnos ove Vlade prema oto?kom gospodarstvu o?ituje se i u nizu ste?ajeva: Trikop, Greben, ste?aj Inkobroda nije riješen, Mediteranska je nestala s velike scene, dakle zaposlenost opada, a nezaposlenost raste. Neopravdano je i da Radež, kao dio hrvatske brodogradnje ne može dobiti subvencije koje mu po zakonu pripadaju.

Pored toga, najavljeno rješenje problema Remontnog brodogradilišta Šibenik, kao i rješavanje problema brodogradilišta Viktor Lenac ukazuje na postojanje dvostrukih mjerila u brizi za gospodarske subjekte na kopnu i otoku.

– Odnos Vlade prema našoj poljoprivredi je katastrofalan. Najbolji primjer je zahtjev dalmatinskih vinogradara i vinara da se zadrugama Pelješca i Kor?ule pomogne financijski, što je vlast, uz blagoslov svojih ovdašnjih zastupnika, odbacila. Spomenut ?emo i smanjenje državnih poticaja za vinograde na otoku, koji je sa 4.000 kuna iz vremena Matešine Vlade pao na 1.600 kuna po hektaru. Na isti na?in destimulativna je i subvencija za maslinarstvo.

– Centralizacija zdravstva i mogu?e ukidanje Domova zdravlja i ljekarni na otoku dovelo bi otok na najnižu razinu zdravstvene zaštite u zadnjih nekoliko desetlje?a.

Ukupno gledaju?i, odnos Vlade najbolje ilustrira izjava jednog ministra nedavno na Kor?uli, koji je izjavio da se Kor?uli sutra ne?e pomagati, ve? ?e ona morati davati Državi.

Kor?ula bi uistinu ve? danas pomagala Državi, da je bilo više razumijevanja za probleme kor?ulanskog gospodarstva i života na otoku uop?e!

?elnici kor?ulanskog i lastovskog HDZ-a:

Branko Ba?i?, Lovre Botica, Lukša Leši?, Pino Novak, Ivan Milina, Lenko Sale?i?, Ton?i Padovan.ikorcula.net37895.9872916667

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

OO BLATO, VELA LUKA, SMOKVICA, LUMBARDA, LASTOVO,

GO KOR?ULA

Priop?enje za javnost uz tiskovnu konferenciju

1. listopada 2003. godine.

Predsjednici op?inskih organizacija Blata, Vele Luke, Smokvice, Lumbarde, Lastova i gradske organizacije Kor?ule, te naši predstavnici u Županijskom odboru HDZ-a, u okviru priprema za predstoje?e parlamentarne izbore ovim sastankom i tiskovnom konferencijom žele iskazati puno zajedništvo, te se osvrnuti na položaj otoka Kor?ule i Lastova u županiji i Republici Hrvatskoj, kao i na zanemaruju?i odnos Vlade RH prema našem podru?ju. Tijekom listopada HDZ ?e iza?i s programom za otoke, gdje ?e dati odgovore na specifi?ne oto?ke probleme.

Neprimjeren odnos središnje vlasti o?ituje se prije svega u odnosu prema vitalnim projektima, koji nisu dovoljno vrednovani, kao što su:

– završetak sustava NPKL vodovoda,

– projekt zra?ne luke još je u fazi izrade dokumentacije, iako je još 1999. Vlada s Op?inom Smokvica potpisala ugovor o gradnji. Postoje inozemni partneri koji ve? troše svoj novac, a odre?eni ?imbenici u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza još nisu u?inili što su trebali prije 3-4 godine, naime izradu tender dokumentacije kao osnove za raspisivanje me?unarodnog natje?aja. Za?u?uje i stav Ministarstva turizma, gdje u Strategiji razvoja turizma kažu da zra?ne luke na otocima smatraju neopravdanima.

– središnji deponij, gdje nije napravljeno ništa.

– Neprihvatljivo je da svi nabrojani projekti nisu našli mjesto u Državnom prora?unu.

– Glede pomorskog prometa, od pompoznog najavljivanja bolje povezanosti Kor?ule s kopnom, ve? sada ostalo je vrlo malo. Ve? od studenoga zadnji trajekt bit ?e u 20. 30, što je tek malo bolje od pomorske povezanosti Lastova s kopnom, koje je na još nižoj razini. Cijene karata za ljude i vozila su iznimno visoke i kao takve destimuliraju i gospodarstvo i život na otoku uop?e.

– Odnos ove Vlade prema oto?kom gospodarstvu o?ituje se i u nizu ste?ajeva: Trikop, Greben, ste?aj Inkobroda nije riješen, Mediteranska je nestala s velike scene, dakle zaposlenost opada, a nezaposlenost raste. Neopravdano je i da Radež, kao dio hrvatske brodogradnje ne može dobiti subvencije koje mu po zakonu pripadaju.

Pored toga, najavljeno rješenje problema Remontnog brodogradilišta Šibenik, kao i rješavanje problema brodogradilišta Viktor Lenac ukazuje na postojanje dvostrukih mjerila u brizi za gospodarske subjekte na kopnu i otoku.

– Odnos Vlade prema našoj poljoprivredi je katastrofalan. Najbolji primjer je zahtjev dalmatinskih vinogradara i vinara da se zadrugama Pelješca i Kor?ule pomogne financijski, što je vlast, uz blagoslov svojih ovdašnjih zastupnika, odbacila. Spomenut ?emo i smanjenje državnih poticaja za vinograde na otoku, koji je sa 4.000 kuna iz vremena Matešine Vlade pao na 1.600 kuna po hektaru. Na isti na?in destimulativna je i subvencija za maslinarstvo.

– Centralizacija zdravstva i mogu?e ukidanje Domova zdravlja i ljekarni na otoku dovelo bi otok na najnižu razinu zdravstvene zaštite u zadnjih nekoliko desetlje?a.

Ukupno gledaju?i, odnos Vlade najbolje ilustrira izjava jednog ministra nedavno na Kor?uli, koji je izjavio da se Kor?uli sutra ne?e pomagati, ve? ?e ona morati davati Državi.

Kor?ula bi uistinu ve? danas pomagala Državi, da je bilo više razumijevanja za probleme kor?ulanskog gospodarstva i života na otoku uop?e!

?elnici kor?ulanskog i lastovskog HDZ-a:

Branko Ba?i?, Lovre Botica, Lukša Leši?, Pino Novak, Ivan Milina, Lenko Sale?i?, Ton?i Padovan.ikorcula.net37895.9872916667

Pošalji dalje: