56

Orebi?ani su još uvijek u šoku od velikog nevremena koje je zadesilo taj kraj po?etkom ovoga tjedna. Jaka kiša pra?ena grmljavinom ostavila je Orebi?ane da se u no?i bez svjetla bore s bujicama vode.

Ni najstariji Orebi?ani ne pamte da je kiša napravila ve?e štete od ove. Iako su, naime, uo?i turisti?ke sezone bili detaljno o?iš?eni svi orebi?ki odvodi, oni su u ovom slu?aju bili nedostatni da prime prvu ve?u kišu nakon dugog sušnog razdoblja.

Podsjetimo, cijelu su no? vatrogasci DVD-a Orebi? ispumpavali vodu iz mnogobrojnih orebi?kih lokala, trgovina i privatnih ku?a. Prave drame odigravale su se pred ku?ama i u garažama nekih mještana koji su se nemalo iznenadili kada su otkrili da njihovi limeni ljubimci plivaju u vodi. Ništa manje užurbano nije bilo i u orebi?koj marini, gdje su vlasnici barki i jahti uz podršku svjetla iz osobnih automobila spašavali svoja plovila od potopa. Sun?ano vrijeme u utorak i srijedu omogu?ilo je Orebi?anima da osuše ve?inu promo?enog i poprave ošte?eno.

No, name?e se pitanje je li to bila iznimka ili Orebi?ani moraju strahovati što ?e im donijeti nove kiše.

N. PRIMORAC (Slobodna dalmacija)Orebi?ani su još uvijek u šoku od velikog nevremena koje je zadesilo taj kraj po?etkom ovoga tjedna. Jaka kiša pra?ena grmljavinom ostavila je Orebi?ane da se u no?i bez svjetla bore s bujicama vode.

Ni najstariji Orebi?ani ne pamte da je kiša napravila ve?e štete od ove. Iako su, naime, uo?i turisti?ke sezone bili detaljno o?iš?eni svi orebi?ki odvodi, oni su u ovom slu?aju bili nedostatni da prime prvu ve?u kišu nakon dugog sušnog razdoblja.

Podsjetimo, cijelu su no? vatrogasci DVD-a Orebi? ispumpavali vodu iz mnogobrojnih orebi?kih lokala, trgovina i privatnih ku?a. Prave drame odigravale su se pred ku?ama i u garažama nekih mještana koji su se nemalo iznenadili kada su otkrili da njihovi limeni ljubimci plivaju u vodi. Ništa manje užurbano nije bilo i u orebi?koj marini, gdje su vlasnici barki i jahti uz podršku svjetla iz osobnih automobila spašavali svoja plovila od potopa. Sun?ano vrijeme u utorak i srijedu omogu?ilo je Orebi?anima da osuše ve?inu promo?enog i poprave ošte?eno.

No, name?e se pitanje je li to bila iznimka ili Orebi?ani moraju strahovati što ?e im donijeti nove kiše.

N. PRIMORAC (Slobodna dalmacija)

Pošalji dalje: