61

SASTANAK U ORGANIZACIJI UDRUGE MASLINARA VELE LUKE

Iskoristiti šanse u maslinarstvu

U organizaciji Udruge maslinara Vele Luke u op?inskoj vije?nici održan je sastanak predstavnika Dubrova?ko-neretvanske i Primorsko-goranske županije, Centra za mediteransku poljoprivrednu proizvodnju PGŽ-a, županijske Poljoprivredno-savjetodavne službe i Op?ine Vela Luka.

Tom se prigodom raspravljalo o stanju u maslinarstvu te poboljšanju proizvodnje i prodaje maslinova ulja.

Skup je otvorio predsjednik Op?inskog vije?a Vele Luke Ivan Marinovi? upoznavši prisutne s potencijalima velolu?ke op?ine. Obra?aju?i se nazo?nima, predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i ?lan Skupštine Vije?a Europe prof. dr. Miljenko Dori? je istaknuo da tim me?užupanijskim susretom žele razmijeniti iskustva i znanja o maslinarstvu, posebno u proizvodnji i plasmanu ulja kao i primjeni suvremenih agrotehni?kih mjera u maslinarstvu.

Predsjednik Skupštine PGŽ-a govorio je i o biti Opatijske deklaracije kojom se inicira me?uregijska suradnja na Mediteranu, prije svega radi unapre?enja ekonomskih odnosa, pa tako i poljoprivredne proizvodnje, a prije svega maslinarstva.

Taj dokument poslan je i u Vije?e Europe, gdje je naišao na puno razumijevanje. Ovom deklaracijom pored ostalog se inicira poštivanje ekoloških standarda kao i pravilnika o kvaliteti ulja. Najavio je da ?e se sljede?e godine održati konferencija svih regija na Mediteranu na kojoj ?e se raspravljati o ekonomskoj i poljoprivrednoj suradnji. Napomenuo je da do 2007. godine Hrvatska treba posaditi što ve?i broj stabala maslina i to vrijeme do ulaska u EU što bolje iskoristiti radi korištenja poticaja u maslinarstvu.

Zapaženo izlaganje na ovom skupu održao je Velolu?anin Filip Marinovi? koji je govorio o razvoju maslinarstva u Veloj Luci u kojoj se pod kulturom nalazi 65.000 stabala maslina.

U ovome mjestu danas rade tri uljare, a prvi pogon za preradu maslina Vela Luka je imala ve? davne 1911. godine. Za unapre?enje maslinarstva i uljarstva u Veloj Luci od presudnog je zna?aja osuvremenjavanje tehnološkog procesa proizvodnje, te uvo?enje sustava navodnjavanja. Stoga se založio da se pokrenu aktivnosti s državne razine oko dovo?enja pitke vode s kopna na otoke te za daljnje probijanje protupožarnih i poljskih puteva, ?ime se omogu?ava brži razvoj maslinarstva.

Andrija Rubin iz Hvara založio se za pove?anje poticajnih sredstava za obnovu starih i opožarenih maslinika o ?emu bi, po njegovu mišljenju, država trebala voditi mnogo više ra?una.

Ton?i DONJERKOVI? (Slobodna dalmacija)

ikorcula.net37899.6133101852

SASTANAK U ORGANIZACIJI UDRUGE MASLINARA VELE LUKE

Iskoristiti šanse u maslinarstvu

U organizaciji Udruge maslinara Vele Luke u op?inskoj vije?nici održan je sastanak predstavnika Dubrova?ko-neretvanske i Primorsko-goranske županije, Centra za mediteransku poljoprivrednu proizvodnju PGŽ-a, županijske Poljoprivredno-savjetodavne službe i Op?ine Vela Luka.

Tom se prigodom raspravljalo o stanju u maslinarstvu te poboljšanju proizvodnje i prodaje maslinova ulja.

Skup je otvorio predsjednik Op?inskog vije?a Vele Luke Ivan Marinovi? upoznavši prisutne s potencijalima velolu?ke op?ine. Obra?aju?i se nazo?nima, predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i ?lan Skupštine Vije?a Europe prof. dr. Miljenko Dori? je istaknuo da tim me?užupanijskim susretom žele razmijeniti iskustva i znanja o maslinarstvu, posebno u proizvodnji i plasmanu ulja kao i primjeni suvremenih agrotehni?kih mjera u maslinarstvu.

Predsjednik Skupštine PGŽ-a govorio je i o biti Opatijske deklaracije kojom se inicira me?uregijska suradnja na Mediteranu, prije svega radi unapre?enja ekonomskih odnosa, pa tako i poljoprivredne proizvodnje, a prije svega maslinarstva.

Taj dokument poslan je i u Vije?e Europe, gdje je naišao na puno razumijevanje. Ovom deklaracijom pored ostalog se inicira poštivanje ekoloških standarda kao i pravilnika o kvaliteti ulja. Najavio je da ?e se sljede?e godine održati konferencija svih regija na Mediteranu na kojoj ?e se raspravljati o ekonomskoj i poljoprivrednoj suradnji. Napomenuo je da do 2007. godine Hrvatska treba posaditi što ve?i broj stabala maslina i to vrijeme do ulaska u EU što bolje iskoristiti radi korištenja poticaja u maslinarstvu.

Zapaženo izlaganje na ovom skupu održao je Velolu?anin Filip Marinovi? koji je govorio o razvoju maslinarstva u Veloj Luci u kojoj se pod kulturom nalazi 65.000 stabala maslina.

U ovome mjestu danas rade tri uljare, a prvi pogon za preradu maslina Vela Luka je imala ve? davne 1911. godine. Za unapre?enje maslinarstva i uljarstva u Veloj Luci od presudnog je zna?aja osuvremenjavanje tehnološkog procesa proizvodnje, te uvo?enje sustava navodnjavanja. Stoga se založio da se pokrenu aktivnosti s državne razine oko dovo?enja pitke vode s kopna na otoke te za daljnje probijanje protupožarnih i poljskih puteva, ?ime se omogu?ava brži razvoj maslinarstva.

Andrija Rubin iz Hvara založio se za pove?anje poticajnih sredstava za obnovu starih i opožarenih maslinika o ?emu bi, po njegovu mišljenju, država trebala voditi mnogo više ra?una.

Ton?i DONJERKOVI? (Slobodna dalmacija)

ikorcula.net37899.6133101852

Pošalji dalje: