63

S obzirom da je dozvoljeni rad kafi?a i diskoteka u Kor?uli trenutno ljeti do 02.00 za kafi?e i 04.00 za diskoteke, a zimi 01.00 za kafi?e i 03.00 za diskoteke, te da ovaj problem stvara podjele na one koji su za produženje i na one koji su za skra?enje, otvorena je ova tema.

Svoj pogled na problem ili prijedlog rješenja slobodno iznesite, i naravno, glasujte.

S obzirom da je dozvoljeni rad kafi?a i diskoteka u Kor?uli trenutno ljeti do 02.00 za kafi?e i 04.00 za diskoteke, a zimi 01.00 za kafi?e i 03.00 za diskoteke, te da ovaj problem stvara podjele na one koji su za produženje i na one koji su za skra?enje, otvorena je ova tema.

Svoj pogled na problem ili prijedlog rješenja slobodno iznesite, i naravno, glasujte.

Pošalji dalje: