78

8.listopada (Kor?ula) – Neverin

Mirno i ugodno prazni?ko jutro (i more), dok su kor?ulani šetali po gradu, a jahtaši – junaci ove vijesti, mirno pili kavu na krmama svojih jedrilica, prekinuo je neverin, koji je natjerao jahtaše ispred Kapetanije na bijeg prema ACI Marini i isto?noj rivi.

Koliko se sve doga?alo brzo, pokazat ?e vam fotografije. U iznena?enju i panici, po prvim neslužbenim informacijama, dvije jedrilice su manje ošte?ene te jedna doma?a barka od udarca u rivu.

Na kraju, fotografije “bijegunaca” uz brod na isto?noj rivi i prazan porat ispred Kapetanije, a sve brzo smirilo kao što je i po?elo.

(ve?e fotografije)ikorcula.net37902.53121527788.listopada (Kor?ula) – Neverin

Mirno i ugodno prazni?ko jutro (i more), dok su kor?ulani šetali po gradu, a jahtaši – junaci ove vijesti, mirno pili kavu na krmama svojih jedrilica, prekinuo je neverin, koji je natjerao jahtaše ispred Kapetanije na bijeg prema ACI Marini i isto?noj rivi.

Koliko se sve doga?alo brzo, pokazat ?e vam fotografije. U iznena?enju i panici, po prvim neslužbenim informacijama, dvije jedrilice su manje ošte?ene te jedna doma?a barka od udarca u rivu.

Na kraju, fotografije “bijegunaca” uz brod na isto?noj rivi i prazan porat ispred Kapetanije, a sve brzo smirilo kao što je i po?elo.

(ve?e fotografije)ikorcula.net37902.5312152778

Pošalji dalje: