92

Kao što se lijepo vidi, ?ak 57% posjetitelja ovih stranica odobrilo bi duži rad kafi?a i no?nih klubova u Kor?uli, 29% ostavilo sadašnje stanje, a nekih 13% bi skratilo dozvoljeno vrijeme.

Ovo je prili?no zanimljiv rezultat.

Danas kre?emo sa novom anketom: Put Sv. Nikole.

S obzirom da je asfaltiranje posljednjeg dijela Novih puta i spoja na cestu za Ra?iš?e pri samom kraju, intezitet prometa kroz Sv. Nikola ?e se sigurno jako pove?ati.

Do sada je promet kroz Put Sv. Nikole ljeti bio jednosmjeran a zimi dvosmjeran.

Kako mislite da bi trebalo regulirati promet kroz Put Sv. Nikole?

Pozivamo vas da iznesete svoje mišljenje na forumu i naravno glasanjem.

ikorcula.net37915.896875

Kao što se lijepo vidi, ?ak 57% posjetitelja ovih stranica odobrilo bi duži rad kafi?a i no?nih klubova u Kor?uli, 29% ostavilo sadašnje stanje, a nekih 13% bi skratilo dozvoljeno vrijeme.

Ovo je prili?no zanimljiv rezultat.

Danas kre?emo sa novom anketom: Put Sv. Nikole.

S obzirom da je asfaltiranje posljednjeg dijela Novih puta i spoja na cestu za Ra?iš?e pri samom kraju, intezitet prometa kroz Sv. Nikola ?e se sigurno jako pove?ati.

Do sada je promet kroz Put Sv. Nikole ljeti bio jednosmjeran a zimi dvosmjeran.

Kako mislite da bi trebalo regulirati promet kroz Put Sv. Nikole?

Pozivamo vas da iznesete svoje mišljenje na forumu i naravno glasanjem.

ikorcula.net37915.896875

Pošalji dalje: