106

17.listopada (?ara)

POKOLJ ŽIVOTINJA NA POLJU KRAJ ?ARE UZNEMIRIO MJEŠTANETo može samo lud ?ovik u?init

– Niko vam nema ništa za re? o jadnim beštijama. Ko ih je ubi, niko ne zna. Jedino što je sigurno da beštije nisu nikome smetale, dolazile su na pojilo daleko od mista di ništa ni usa?eno – kazao nam je jedan od rijetkih mještana kojeg smo zatekli u ?ari tri dana nakon stravi?nog pokolja sedam životinja, me?u kojima i dvije skotne krave, goveda i teladi u vlasništvu sedamdeset ?etverogodišnjeg Marinka Tomi?a.

Naglasivši kako ne želi da mu se ime spominje u novinama samo je dodao; da san na njegovome mistu ni ja ne bi voli da mi susidi pripovidaju po novinama svakakve storije.

Na ulicama ?are, koja je još uvijek u šoku, nismo zatekli gotovo nikoga. Rijetki koje smo sreli bili su oprezni u davanju bilo kakvih izjava a dolazak novinara dodatno ih je uznemirio. – Ne voli niko u malome mistu govorit za novine. Nima van koristi hodit okolo i pitat jude – dobronamjerno su nas savjetovali. – Hote sami vidit di su krave ubijene. Tamo nikomu nisu ?inile štetu. To je moga samo lud ?ovik u?init – ?uli su se komentari mještana.

Životinje koje Marinko Tomi? hrani ve? petanestak godina slobodno žive na predjelu Puhova u ve?em stadu a nedavno ih je deset izdvojio i ogradio u tor zbog najavljenog dolaska veterinara.

Životinje su, kažu mještani, poludivlje ali svakodnevno dolaze po hranu i vodu koju im donosi Marinko, pa goveda imaju izvrsno meso budu?i da žive u prirodi.

– Nika u životu nisan ji boje meso nego što je bilo meso od Marinkovoga vola kojega je prodava ovo lito u selu. Judi su ga od gusta kupovali i po ?etrdeset i pet kuna za kilo, pa sad vi vidite kolika je to šteta. Tu je sigurno bilo dvi tone mesa za prodat.

Svima je žal bidnih beštija ali i jadoga ?ovika koji je izgubi velike solde. Velika je to šteta – vidno šokiran kazao je jedan od mještana. Rovokopa? je, govore, cijeli dan zakopavao ubijene životinje koje su sve imale prostrjelne rane u predjelu vrata i glave zadobivene, kako se pri?a, iz oružja kvalitetnije i modernije izrade i sa mecima koji su se, kako tvrde o?evici, raspršili po tijelu životinja pa tako pored ubijenih goveda nisu prona?ene ?ahure.

Kako je kriminalisti?ka obrada u tijeku tri dana nakon pokolja više nitko niti u obitelji Tomi? nije želio pri?ati o nemilom doga?aju.

– Iskreno ?u vam re?, neman voje ništa više govorit. Neka policija re?e svoje a ja ?u svoje zadržat za sebe – kratko je kazao Marinko Tomi? u telefonskom razgovoru ne žele?i više ništa komentirati, jer kako kaže njemu je šteta ve? u?injena a ho?e li istraga otkriti po?initelja tek ?e se vidjeti.

Me?u šutljivim mještanima uspjeli smo ipak doznati kako ovo nije prvi put da su Marinku Tomi?u ubili životinje. Naime, prije desetak godina ubili su mu tako?er krave i volove. Tada životinje nije hranio gdje i danas, pa se pri?a kako su možda tada i mogle nekome smetati.

– Govorilo se da su mu ubili volove i krave jer su gazili po vrtlima judima iz Blata koji su na tome dilu imali svoje ku?ice u poju. Onda se i znalo ko ih je ubi, a valjda ?e se i ovi put doznat, i to što prin. Jer ni lipo živit u malome mistu i mislit kako jedan ludi s puškon šeta okolo i ?eka koga ?e isparat – zaklju?io je uznemireni ?aranin.

Kriminalisti?ka istraga tek ?e pokazati tko je i s kakvim motivom pogubio nedužne životinje ali bez obzira na ishod istrage mještani ?are slažu se kako im ovakvo kaubojsko ponašanje ne treba u njihovome mirnome mjestu te da je bez obzira na postojanje eventualnih razloga takav pokolj mogao napraviti samo neura?unljiv ?ovjek.

Tekst: Lana Filippi Brki?17.listopada (?ara)

POKOLJ ŽIVOTINJA NA POLJU KRAJ ?ARE UZNEMIRIO MJEŠTANETo može samo lud ?ovik u?init

– Niko vam nema ništa za re? o jadnim beštijama. Ko ih je ubi, niko ne zna. Jedino što je sigurno da beštije nisu nikome smetale, dolazile su na pojilo daleko od mista di ništa ni usa?eno – kazao nam je jedan od rijetkih mještana kojeg smo zatekli u ?ari tri dana nakon stravi?nog pokolja sedam životinja, me?u kojima i dvije skotne krave, goveda i teladi u vlasništvu sedamdeset ?etverogodišnjeg Marinka Tomi?a.

Naglasivši kako ne želi da mu se ime spominje u novinama samo je dodao; da san na njegovome mistu ni ja ne bi voli da mi susidi pripovidaju po novinama svakakve storije.

Na ulicama ?are, koja je još uvijek u šoku, nismo zatekli gotovo nikoga. Rijetki koje smo sreli bili su oprezni u davanju bilo kakvih izjava a dolazak novinara dodatno ih je uznemirio. – Ne voli niko u malome mistu govorit za novine. Nima van koristi hodit okolo i pitat jude – dobronamjerno su nas savjetovali. – Hote sami vidit di su krave ubijene. Tamo nikomu nisu ?inile štetu. To je moga samo lud ?ovik u?init – ?uli su se komentari mještana.

Životinje koje Marinko Tomi? hrani ve? petanestak godina slobodno žive na predjelu Puhova u ve?em stadu a nedavno ih je deset izdvojio i ogradio u tor zbog najavljenog dolaska veterinara.

Životinje su, kažu mještani, poludivlje ali svakodnevno dolaze po hranu i vodu koju im donosi Marinko, pa goveda imaju izvrsno meso budu?i da žive u prirodi.

– Nika u životu nisan ji boje meso nego što je bilo meso od Marinkovoga vola kojega je prodava ovo lito u selu. Judi su ga od gusta kupovali i po ?etrdeset i pet kuna za kilo, pa sad vi vidite kolika je to šteta. Tu je sigurno bilo dvi tone mesa za prodat.

Svima je žal bidnih beštija ali i jadoga ?ovika koji je izgubi velike solde. Velika je to šteta – vidno šokiran kazao je jedan od mještana. Rovokopa? je, govore, cijeli dan zakopavao ubijene životinje koje su sve imale prostrjelne rane u predjelu vrata i glave zadobivene, kako se pri?a, iz oružja kvalitetnije i modernije izrade i sa mecima koji su se, kako tvrde o?evici, raspršili po tijelu životinja pa tako pored ubijenih goveda nisu prona?ene ?ahure.

Kako je kriminalisti?ka obrada u tijeku tri dana nakon pokolja više nitko niti u obitelji Tomi? nije želio pri?ati o nemilom doga?aju.

– Iskreno ?u vam re?, neman voje ništa više govorit. Neka policija re?e svoje a ja ?u svoje zadržat za sebe – kratko je kazao Marinko Tomi? u telefonskom razgovoru ne žele?i više ništa komentirati, jer kako kaže njemu je šteta ve? u?injena a ho?e li istraga otkriti po?initelja tek ?e se vidjeti.

Me?u šutljivim mještanima uspjeli smo ipak doznati kako ovo nije prvi put da su Marinku Tomi?u ubili životinje. Naime, prije desetak godina ubili su mu tako?er krave i volove. Tada životinje nije hranio gdje i danas, pa se pri?a kako su možda tada i mogle nekome smetati.

– Govorilo se da su mu ubili volove i krave jer su gazili po vrtlima judima iz Blata koji su na tome dilu imali svoje ku?ice u poju. Onda se i znalo ko ih je ubi, a valjda ?e se i ovi put doznat, i to što prin. Jer ni lipo živit u malome mistu i mislit kako jedan ludi s puškon šeta okolo i ?eka koga ?e isparat – zaklju?io je uznemireni ?aranin.

Kriminalisti?ka istraga tek ?e pokazati tko je i s kakvim motivom pogubio nedužne životinje ali bez obzira na ishod istrage mještani ?are slažu se kako im ovakvo kaubojsko ponašanje ne treba u njihovome mirnome mjestu te da je bez obzira na postojanje eventualnih razloga takav pokolj mogao napraviti samo neura?unljiv ?ovjek.

Tekst: Lana Filippi Brki?

Pošalji dalje: