113

Anketa o prometu kroz Sv. Nikola

Anketa je završena i glasovalo je ?ak 105 posjetitelja.

O?ekivali smo protivljenje dvosmjernom prometu kroz Put Sv. Nikole, ali ipak je iznena?uju?e da je ?ak 59% za zabranu prometa, odnosno za šetalište.

Ure?eni Put Sv. Nikole, sa novim kandelabrima i klupama i najljepšim pogledom prema starom gradu, o?igledno vam se ?ini se kao stvoren za šetalište.

Nastojanje Nikolaša da se trenutna situacija oko “napuštenih” plasti?nih baraka napokon riješi i zabrane radovi na popravcima baraka, kako bi obala postala ?isto kupalište kor?ulana i turista, možda i urodi plodom.

Nakon Puta Sv. Nikole, postavljamo malo ležerniju anketu.

Koje je marke vaš mobitel?Anketa o prometu kroz Sv. Nikola

Anketa je završena i glasovalo je ?ak 105 posjetitelja.

O?ekivali smo protivljenje dvosmjernom prometu kroz Put Sv. Nikole, ali ipak je iznena?uju?e da je ?ak 59% za zabranu prometa, odnosno za šetalište.

Ure?eni Put Sv. Nikole, sa novim kandelabrima i klupama i najljepšim pogledom prema starom gradu, o?igledno vam se ?ini se kao stvoren za šetalište.

Nastojanje Nikolaša da se trenutna situacija oko “napuštenih” plasti?nih baraka napokon riješi i zabrane radovi na popravcima baraka, kako bi obala postala ?isto kupalište kor?ulana i turista, možda i urodi plodom.

Nakon Puta Sv. Nikole, postavljamo malo ležerniju anketu.

Koje je marke vaš mobitel?

Pošalji dalje: