120

NAKON ISPORUKE PRVE NOVOGRADNJE ZA NIZOZEMSKOG NARU?ITELJA

Još jedan brod iz kor?ulanskog škvera

U Kor?uli se dovršava gradnja drugog višenamjenskog broda-kontejnera ?ija se isporuka nizozemskom naru?itelju o?ekuje sljede?eg mjeseca – Trup broda u potpunosti je ve? spojen , a sedamdeset doma?ih radnika i tridesetak kooperanata punom parom radi na njegovu završetku
Nakon isporuke prve novogradnje za nizozemskog naru?itelja, na navozima kor?ulanskog brodogradilišta upravo se dovršava gradnja drugog višenamjenskog broda-kontejnera, blizanca 80 metara dugom “Hansa Maarseilu”, kojega škverani namjeravaju isporu?iti tijekom sljede?eg mjeseca.

Trup broda u potpunosti je ve? spojen a sedamdeset doma?ih radnika i tridesetak kooperanata punom parom radi na njegovom završetku. Istodobno se radi i na spajanju trupa sljede?eg broda koji ?e nakon porinu?a sadašnjeg zauzeti novo mjesto na navozu, s rokom isporuke do po?etka svibnja mjeseca idu?e godine.

Prema rije?ima direktora Paul Van Maanena koji,nakon stabiliziranja Lede,napušta dnevne dužnosti u brodogradilištu i odlazi u Nizozemsku prepuštaju?i vo?enje poslova doma?em mena?erskom timu na ?elu sa ing. Sre?kom Marinijem, budu?nost tvrtke je, nakon sedam mjeseci od kada je preuzeo ?elništvo nad njom, bolja nego ranije.

Posla ne nedostaje, oformljen je stabilni menagemant, radnici rade, redovito primaju pla?e, a vjerovnicima su ispla?eni stari dugovi, odnosno stanje je stabilizirano.

Nakon svih nagomilanih problema naru?itelju je isporu?en prvi brod, zapo?eta je gradnja drugog koji je sada pred završetkom a ve? je 😯 posto materijala isporu?eno za spajanje tre?e novogradnje, prve od novougovorene serije od 1o brodova koje bi se za nizozemsku tvrtku Wagenburg radili u narednim godinama.

Kako nam je kazao direktor Paul Van Maanen s Trgova?kim sudom stabiliziran je Ugovor o najmu koji se i dalje potpisuje godinu za godinu, ali se u njemu daje jamstvo od godine i pol za dovršetak zapo?etih poslova ako do?e do njegova prijevremena raskida.

-Posla ima i nalazimo se na prekretnici. Ako želimo moderno brodogradilišta i više zaposlenika neophodna je tehnološka modernizacija,ali i doškolovanje kadrova.

Uložili smo odre?ena sredstva u popravak starih i nabavku neophodnih alata ali to nije dovoljno ,no treba razumjeti da sa pozicije zajmoprimca ne možemo bitno više ulagati u modernizaciju brodogradilišta – kazao je Paul Van Maanen i dodao da je brodogradilište “Peters” još uvijek iznimno zainteresirano za kupnju škvera, nakon okon?anja ste?aja.

U mjesecima koji slijede vodit ?e se razgovori sa ste?ajnim upraviteljem i sudom oko mogu?nosti završetka ste?aja i raspisivanja me?unarodnog natje?aja za prodaju tvrtke.

Do tada ?e doma?i škverani isporu?iti još dvije novogradnje ali i obavljati važne poslove remonta te razmišljati o novim poslovima, poput zakupa suhih vezova za glisere, skutere, jahte kao i njihov servis.

Tekst i snimka: Željan PETKOVI? (Slobodna dalmacija)NAKON ISPORUKE PRVE NOVOGRADNJE ZA NIZOZEMSKOG NARU?ITELJA

Još jedan brod iz kor?ulanskog škvera

U Kor?uli se dovršava gradnja drugog višenamjenskog broda-kontejnera ?ija se isporuka nizozemskom naru?itelju o?ekuje sljede?eg mjeseca – Trup broda u potpunosti je ve? spojen , a sedamdeset doma?ih radnika i tridesetak kooperanata punom parom radi na njegovu završetku
Nakon isporuke prve novogradnje za nizozemskog naru?itelja, na navozima kor?ulanskog brodogradilišta upravo se dovršava gradnja drugog višenamjenskog broda-kontejnera, blizanca 80 metara dugom “Hansa Maarseilu”, kojega škverani namjeravaju isporu?iti tijekom sljede?eg mjeseca.

Trup broda u potpunosti je ve? spojen a sedamdeset doma?ih radnika i tridesetak kooperanata punom parom radi na njegovom završetku. Istodobno se radi i na spajanju trupa sljede?eg broda koji ?e nakon porinu?a sadašnjeg zauzeti novo mjesto na navozu, s rokom isporuke do po?etka svibnja mjeseca idu?e godine.

Prema rije?ima direktora Paul Van Maanena koji,nakon stabiliziranja Lede,napušta dnevne dužnosti u brodogradilištu i odlazi u Nizozemsku prepuštaju?i vo?enje poslova doma?em mena?erskom timu na ?elu sa ing. Sre?kom Marinijem, budu?nost tvrtke je, nakon sedam mjeseci od kada je preuzeo ?elništvo nad njom, bolja nego ranije.

Posla ne nedostaje, oformljen je stabilni menagemant, radnici rade, redovito primaju pla?e, a vjerovnicima su ispla?eni stari dugovi, odnosno stanje je stabilizirano.

Nakon svih nagomilanih problema naru?itelju je isporu?en prvi brod, zapo?eta je gradnja drugog koji je sada pred završetkom a ve? je 😯 posto materijala isporu?eno za spajanje tre?e novogradnje, prve od novougovorene serije od 1o brodova koje bi se za nizozemsku tvrtku Wagenburg radili u narednim godinama.

Kako nam je kazao direktor Paul Van Maanen s Trgova?kim sudom stabiliziran je Ugovor o najmu koji se i dalje potpisuje godinu za godinu, ali se u njemu daje jamstvo od godine i pol za dovršetak zapo?etih poslova ako do?e do njegova prijevremena raskida.

-Posla ima i nalazimo se na prekretnici. Ako želimo moderno brodogradilišta i više zaposlenika neophodna je tehnološka modernizacija,ali i doškolovanje kadrova.

Uložili smo odre?ena sredstva u popravak starih i nabavku neophodnih alata ali to nije dovoljno ,no treba razumjeti da sa pozicije zajmoprimca ne možemo bitno više ulagati u modernizaciju brodogradilišta – kazao je Paul Van Maanen i dodao da je brodogradilište “Peters” još uvijek iznimno zainteresirano za kupnju škvera, nakon okon?anja ste?aja.

U mjesecima koji slijede vodit ?e se razgovori sa ste?ajnim upraviteljem i sudom oko mogu?nosti završetka ste?aja i raspisivanja me?unarodnog natje?aja za prodaju tvrtke.

Do tada ?e doma?i škverani isporu?iti još dvije novogradnje ali i obavljati važne poslove remonta te razmišljati o novim poslovima, poput zakupa suhih vezova za glisere, skutere, jahte kao i njihov servis.

Tekst i snimka: Željan PETKOVI? (Slobodna dalmacija)

Pošalji dalje: