121

Vela Luka – Uskoro gradnja tunela, obilaznice i škole

Na zboru gra?ana Vele Luke, održanom u ?etvrtak, raspravljalo se o dosadašnjem radu Op?inskog poglavarstva. Najviše govora i pitanja odnosilo se na rješavanje komunalnih i infrastrukturnih problema te realizaciji tri kapitalna projekta – tunela za otpadne vode, sjeverne obilaznice i izgradnji nove zgrade osnovne škole i trodijelne sportske dvorane.

Op?inski na?elnik Tonko Gugi?, me?u ostalim, izvijestio je mještane i o namjerama izgradnje marine u Veloj Luci, za što su zainteresirana ?etiri investitora, te o potrebi proširenja industrijsko-servisne zone u Veloj Luci radi razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

Odgovaraju?i na pitanja gra?ana, ?lan Županijskog poglavarstva Ton?i Surjan je istaknuo da nije to?no da se osnivanjem zajedni?kih domova zdravlja u županiji ukida samostalnost Doma zdravlja u Veloj Luci.

Velolu?ki Dom zdravlja zadržat ?e podžirora?un preko kojega ?e se evidentirati svi prihodi i rashodi, a višak novca investirat ?e se u taj dom zdravlja. Razina zdravstvene usluge, dodao je, ne?e pasti i nitko ne?e dobiti otkaz.

Najavio je rekonstrukciju i nadogradnju starog dijela “Kalosa”, u vrijednosti 35 milijuna kuna, od ?ega ?e država osigurati 50 posto nepovratnih sredstava a Županija ?e dati jamstva na kredit od 17,5 milijuna kuna. Tom investicijom “Kalos” želi izi?i na tržište zdravstvenog turizma i stvoriti mogu?nosti za dodatna zapošljavanja, istaknuo je Ton?i Surjan.

T. DONJERKOVI? (Slobodna dalmacija)

Vela Luka – Uskoro gradnja tunela, obilaznice i škole

Na zboru gra?ana Vele Luke, održanom u ?etvrtak, raspravljalo se o dosadašnjem radu Op?inskog poglavarstva. Najviše govora i pitanja odnosilo se na rješavanje komunalnih i infrastrukturnih problema te realizaciji tri kapitalna projekta – tunela za otpadne vode, sjeverne obilaznice i izgradnji nove zgrade osnovne škole i trodijelne sportske dvorane.

Op?inski na?elnik Tonko Gugi?, me?u ostalim, izvijestio je mještane i o namjerama izgradnje marine u Veloj Luci, za što su zainteresirana ?etiri investitora, te o potrebi proširenja industrijsko-servisne zone u Veloj Luci radi razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva.

Odgovaraju?i na pitanja gra?ana, ?lan Županijskog poglavarstva Ton?i Surjan je istaknuo da nije to?no da se osnivanjem zajedni?kih domova zdravlja u županiji ukida samostalnost Doma zdravlja u Veloj Luci.

Velolu?ki Dom zdravlja zadržat ?e podžirora?un preko kojega ?e se evidentirati svi prihodi i rashodi, a višak novca investirat ?e se u taj dom zdravlja. Razina zdravstvene usluge, dodao je, ne?e pasti i nitko ne?e dobiti otkaz.

Najavio je rekonstrukciju i nadogradnju starog dijela “Kalosa”, u vrijednosti 35 milijuna kuna, od ?ega ?e država osigurati 50 posto nepovratnih sredstava a Županija ?e dati jamstva na kredit od 17,5 milijuna kuna. Tom investicijom “Kalos” želi izi?i na tržište zdravstvenog turizma i stvoriti mogu?nosti za dodatna zapošljavanja, istaknuo je Ton?i Surjan.

T. DONJERKOVI? (Slobodna dalmacija)

Pošalji dalje: