124NAKON POVLA?ENJA RJEŠENJA O RETROAKTIVNOM PLA?ANJU POREZA

Obrtnici i poljodjelci lakše dišu

Iako ne?e morati izravnavati porezna dugovanja od po?etka godine, petstotinjak obveznika s juga Hrvatske ?e, umjesto paušalnog na?ina, namete pla?ati na temelju ostvarenoga godišnjeg dohotka od dopunske djelatnosti

Samo nekoliko dana nakon što su na adrese poreznih obveznika koji se dopunski bave obrtom, poljoprivredom ili drugim slobodnim zanimanjima pristigla šokantna rješenja podru?nih poreznih uprava, prema kojima su retroaktivno dužni za proteklih deset mjeseci ove godine platiti obvezne doprinose za tu dopunsku djelatnost — odlukom Ministarstva financija ista su rješenja stavljena izvan snage.

Takva odluka ipak ne?e osloboditi navedene kategorije pla?anja doprinosa. Oni ?e sada, umjesto paušalno, na temelju porezne osnovice, namete pla?ati na temelju ostvarenog godišnjeg dohotka od dopunske djelatnosti.

— Na podru?ju Dubrova?ko-neretvanske županije imali smo ukupno 502 takva rješenja, od kojih je dio ve? bio upu?en na adrese obveznika. Slanje dijela koji još nije odaslan obustavili smo. ?ak 477 rješenja u spomenutoj kategoriji odnosilo se na obrtnike koji vode poslovne knjige, a bave se razli?itim zanimanjima, od ribarstva, automehanike, taksiranja… Ostatak rješenja ticao se slobodnih zanimanja, poljoprivrede i druge samostalne djelatnosti — pojašnjava pro?elnik Podru?nog ureda Porezne uprave u Dubrovniku Milo Pavlovi?.

Zbog provedbe Zakona o obveznim doprinosima, koji je stupio na snagu još 1. sije?nja ove godine, odmah je negodovalo Udruženje obrtnika, pa su prosvjedi na kraju rezultirali recentnim povla?enjem rješenja za pla?anje doprinosa, odnosno uplatnica, ?iji je prosje?an iznos glasio na oko 12 tisu?a kuna.

Porezni su obveznici na krajnjem jugu Hrvatske pristigla rješenja tako?er do?ekali “na nož”, ponajviše zbog ?injenice da su nalagala retroaktivno podmirivanje poreznih dugovanja, te dvostruko pla?anje doprinosa na zdravstveno osiguranje, što su brojni predstavnici struke ocijenili bacanjem novca u vjetar.

L. SINKOVI? (Slobodna Dalmacija)NAKON POVLA?ENJA RJEŠENJA O RETROAKTIVNOM PLA?ANJU POREZA

Obrtnici i poljodjelci lakše dišu

Iako ne?e morati izravnavati porezna dugovanja od po?etka godine, petstotinjak obveznika s juga Hrvatske ?e, umjesto paušalnog na?ina, namete pla?ati na temelju ostvarenoga godišnjeg dohotka od dopunske djelatnosti

Samo nekoliko dana nakon što su na adrese poreznih obveznika koji se dopunski bave obrtom, poljoprivredom ili drugim slobodnim zanimanjima pristigla šokantna rješenja podru?nih poreznih uprava, prema kojima su retroaktivno dužni za proteklih deset mjeseci ove godine platiti obvezne doprinose za tu dopunsku djelatnost — odlukom Ministarstva financija ista su rješenja stavljena izvan snage.

Takva odluka ipak ne?e osloboditi navedene kategorije pla?anja doprinosa. Oni ?e sada, umjesto paušalno, na temelju porezne osnovice, namete pla?ati na temelju ostvarenog godišnjeg dohotka od dopunske djelatnosti.

— Na podru?ju Dubrova?ko-neretvanske županije imali smo ukupno 502 takva rješenja, od kojih je dio ve? bio upu?en na adrese obveznika. Slanje dijela koji još nije odaslan obustavili smo. ?ak 477 rješenja u spomenutoj kategoriji odnosilo se na obrtnike koji vode poslovne knjige, a bave se razli?itim zanimanjima, od ribarstva, automehanike, taksiranja… Ostatak rješenja ticao se slobodnih zanimanja, poljoprivrede i druge samostalne djelatnosti — pojašnjava pro?elnik Podru?nog ureda Porezne uprave u Dubrovniku Milo Pavlovi?.

Zbog provedbe Zakona o obveznim doprinosima, koji je stupio na snagu još 1. sije?nja ove godine, odmah je negodovalo Udruženje obrtnika, pa su prosvjedi na kraju rezultirali recentnim povla?enjem rješenja za pla?anje doprinosa, odnosno uplatnica, ?iji je prosje?an iznos glasio na oko 12 tisu?a kuna.

Porezni su obveznici na krajnjem jugu Hrvatske pristigla rješenja tako?er do?ekali “na nož”, ponajviše zbog ?injenice da su nalagala retroaktivno podmirivanje poreznih dugovanja, te dvostruko pla?anje doprinosa na zdravstveno osiguranje, što su brojni predstavnici struke ocijenili bacanjem novca u vjetar.

L. SINKOVI? (Slobodna Dalmacija)

Pošalji dalje: