125

USPJEŠNO ZAVRŠENA PROTUPOŽARNA SEZONA U GRADU KOR?ULI

Na vrijeme ugašeno 37 požaraGrad Kor?ula protekle sezone nije imao ve?ih požara ne zahvaljuju?i sre?i, kako to narod voli re?i, nego zahvaljuju?i brzoj i kvalitetnoj intervenciji ?lanova Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva Kor?ula koji su jedini zaslužni što prošlo ljeto nismo bili u plamenu kao mnoga druga mjesta na našoj obali – istaknuo je predsjednik DVD-a Kor?ula Duško Kalogjera.

Na sastanku Uprave društva održanom 17. listopada zaklju?eno je kako je dvdeset i ?etiri vatrogasca interventne postrojbe potpomognuto sa dvadeset i šest dobrovoljnih ?lanova u potpunosti udovoljilo potrebama u protekloj protupožarnoj sezoni. Vatrogasci, koji su ove godine organizirani najbolje dosad, hitnim su intervencijama na trideset i sedam šumskih požara na podru?ju od ?are do Lumbarde na vrijeme sprije?ili njihovo daljnje širenje i mogu?e katastrofe.

– Dežuralo se u ?etiri smjene dvadeset i ?etiri sata na dan i sve grupe su u svakom trenutku bile spremne intervenirati u samom za?etku požara. Svi naši ?lanovi prošli su i te?aj za vatrogasce koji je organiziralo naše Društvo zajedno sa Županijskom vatrogasnom zajednicom, s kojom smo cijelu sezonu izvrsno sura?ivali, pa možemo biti sigurni da su vatrogasci izrazito stru?ni i dorasli kriznim situacijama, što su i dokazali – zadovoljno je zaklju?io Kalogjera, naglasivši kako je ipak najve?a odgovornost bila na zapovjedniku društva Žitomiru Lozici koji je uz veliki entuzijazam pokazao ogromnu požrtvovnost i angažman.

Iako je novac najve?i problem za nabavu nove opreme vatrogasci su se ipak uspjeli dobro pripremiti za sezonu.

– Promjenili smo spremnnik za vodu na cisterni i visokotla?nu pumpu, kupili pedesetak tla?nih cijevi raznih dimenzija, dvadesetak brenta?a i kompletnu odjevnu opremu za vatrogasce. Sva je oprema prije sezone servisirana i uredno održavana što možemo zahvaliti našem domaru Boru Mari?u – govori Kalogjera.

Ljudi još nisu svjesni da su šumski požari najve?a opasnost koja prijeti priobalju i otocima posebice u turisti?koj sezoni. Lokalna zajednica i cijela država, smatra Kalogjera, trebale bi mnogo više skrbiti o vatrogascima i izdvajati više novaca za njihovo opremanje pogotovo tamo gdje su dobrovoljna vatrogasna društva osnovna protupožarna obrana. Kako bi Kor?ula bila sa?uvana od velikih požara vatrogasci se nadaju da ?e Grad do sljede?e protupožarne sezone napraviti nekoliko preventivnih akcija koje ?e im barem malo olakšati posao.

– S ?elnim ljudima Grada imamo odli?nu suradnju pa se s pravom nadamo da ?e ispuniti data obe?anja. Trebat ?e o?istiti i razrjediti šumu na najopasnijim podru?jima u blizini grada, parku Hober, sv. Nikoli, na Forteci i u Kalcu, dovesti u ispravno stanje hidrante i postaviti nove na navedenim podru?jima i u starome gradu te probiti protupožarne puteve – ustvrdio je predsjednik DVD-a Duško Kalogjera.

Vatrogasci se ujedno i nadaju u sljede?ih nekoliko godina dovršetku izgradnje vatrogasnoga doma, nabavci novoga interventnoga vozila te opremanju kabineta za školovanje mladih naraštaja o kojima ?e ubudu?e ovisiti zaštita gustih šuma po kojima je Kor?ula još u gr?ko doba i dobila ime.

Tekst i snimka: Lana Filippi Brki?USPJEŠNO ZAVRŠENA PROTUPOŽARNA SEZONA U GRADU KOR?ULI

Na vrijeme ugašeno 37 požaraGrad Kor?ula protekle sezone nije imao ve?ih požara ne zahvaljuju?i sre?i, kako to narod voli re?i, nego zahvaljuju?i brzoj i kvalitetnoj intervenciji ?lanova Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva Kor?ula koji su jedini zaslužni što prošlo ljeto nismo bili u plamenu kao mnoga druga mjesta na našoj obali – istaknuo je predsjednik DVD-a Kor?ula Duško Kalogjera.

Na sastanku Uprave društva održanom 17. listopada zaklju?eno je kako je dvdeset i ?etiri vatrogasca interventne postrojbe potpomognuto sa dvadeset i šest dobrovoljnih ?lanova u potpunosti udovoljilo potrebama u protekloj protupožarnoj sezoni. Vatrogasci, koji su ove godine organizirani najbolje dosad, hitnim su intervencijama na trideset i sedam šumskih požara na podru?ju od ?are do Lumbarde na vrijeme sprije?ili njihovo daljnje širenje i mogu?e katastrofe.

– Dežuralo se u ?etiri smjene dvadeset i ?etiri sata na dan i sve grupe su u svakom trenutku bile spremne intervenirati u samom za?etku požara. Svi naši ?lanovi prošli su i te?aj za vatrogasce koji je organiziralo naše Društvo zajedno sa Županijskom vatrogasnom zajednicom, s kojom smo cijelu sezonu izvrsno sura?ivali, pa možemo biti sigurni da su vatrogasci izrazito stru?ni i dorasli kriznim situacijama, što su i dokazali – zadovoljno je zaklju?io Kalogjera, naglasivši kako je ipak najve?a odgovornost bila na zapovjedniku društva Žitomiru Lozici koji je uz veliki entuzijazam pokazao ogromnu požrtvovnost i angažman.

Iako je novac najve?i problem za nabavu nove opreme vatrogasci su se ipak uspjeli dobro pripremiti za sezonu.

– Promjenili smo spremnnik za vodu na cisterni i visokotla?nu pumpu, kupili pedesetak tla?nih cijevi raznih dimenzija, dvadesetak brenta?a i kompletnu odjevnu opremu za vatrogasce. Sva je oprema prije sezone servisirana i uredno održavana što možemo zahvaliti našem domaru Boru Mari?u – govori Kalogjera.

Ljudi još nisu svjesni da su šumski požari najve?a opasnost koja prijeti priobalju i otocima posebice u turisti?koj sezoni. Lokalna zajednica i cijela država, smatra Kalogjera, trebale bi mnogo više skrbiti o vatrogascima i izdvajati više novaca za njihovo opremanje pogotovo tamo gdje su dobrovoljna vatrogasna društva osnovna protupožarna obrana. Kako bi Kor?ula bila sa?uvana od velikih požara vatrogasci se nadaju da ?e Grad do sljede?e protupožarne sezone napraviti nekoliko preventivnih akcija koje ?e im barem malo olakšati posao.

– S ?elnim ljudima Grada imamo odli?nu suradnju pa se s pravom nadamo da ?e ispuniti data obe?anja. Trebat ?e o?istiti i razrjediti šumu na najopasnijim podru?jima u blizini grada, parku Hober, sv. Nikoli, na Forteci i u Kalcu, dovesti u ispravno stanje hidrante i postaviti nove na navedenim podru?jima i u starome gradu te probiti protupožarne puteve – ustvrdio je predsjednik DVD-a Duško Kalogjera.

Vatrogasci se ujedno i nadaju u sljede?ih nekoliko godina dovršetku izgradnje vatrogasnoga doma, nabavci novoga interventnoga vozila te opremanju kabineta za školovanje mladih naraštaja o kojima ?e ubudu?e ovisiti zaštita gustih šuma po kojima je Kor?ula još u gr?ko doba i dobila ime.

Tekst i snimka: Lana Filippi Brki?

Pošalji dalje: