127

Antene sele s Fortece

Kor?ulansko Poglavarstvo je s tvrtkom Odašilja?i i veze iz Zagreba, koju vodi bivši ministar Alojz Tušek, dogovorilo premještanje antenskog postrojenja na mjesto koje je struka pažljivo odabrala


Problem zbog antenskog postrojenja na kamenoj kuli Forteci, iznad grada Kor?ule, uskoro ?e se riješiti. Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a, Poglavarstvo je s tvrtkom Odašilja?i i veze iz Zagreba, koju vodi bivši ministar Alojz Tušek, dogovorilo premještanje antenskog postrojenja na mjesto koje je struka pažljivo odabrala. Rije? je o lokaciji udaljenoj sto metara sjeverozapadno od sadašnjeg antenskog postrojenja, na kuli koju su kao vidikovac podigli Englezi za dvogodišnje uprave nad Kor?ulom, po?etkom 19 stolje?a. Za tu je lokaciju ve? isho?ena lokacijska dozvola, a Odašilja?i i veze su ušli u pregovore o otkupo zemljišta sa vlasnicima, dominikancima samostana svetoga Nikole, koji su im spremni prodati svoju parcelu.

Kako su nas obavijestili u gradskoj upravi, ve? je sklopljen ugovor o otkupu zemljišta na kojem ?e se, nakon isho?enja gra?evinske dozvole, podignuti tridesetak metara visok antenski stup sa svim potrebnim instalacijama. Naime, na njega ?e se prenijeti cjelokupno antensko postrojenje s Fortece i kula ?e se napokon osloboditi svih antena i crnih kabela koji su je prekrili te biti spremna za revitalizaciju i obnovu po ve? zacrtanome programu Poglavarstva.

Podsjetimo, problem devastacije najmonumentalnije gradske kule antenskim postrojenjima, VIP-a, HT-a, HRT-a, aktualizirao je prije dvije godine Pavle Šain, vije?nik Zelenog pokreta Hrvatske – ogranak Kor?ula.

Nakon Šainovih javnih istupa i iznošenja problema preko medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine konzervatorskog odjela u Dubrovniku donijela je rješenje o obustavi svih radova za instalaciju antena na kulu. No, to nije urodilo plodom.

Antene su instalirane, kamen kule je probijen i cijela je kamena plastika fasade grubo ošte?ena te razli?iti kabeli obavijaju sjeverozapadno pro?elje i pretvorili su velebno kameno zdanje u deponij antenskog sme?a.

No, na kraju je uporni gra?anski pritisak ljubitelja prirode, aktivista Zelenih i Udruge modro-zelenih vrijednosti u?inio svoje i problem ?e se, optimisti kažu, do ljeta riješiti.

Tekst i snimka Željan PETKOVI?

Antene sele s Fortece

Kor?ulansko Poglavarstvo je s tvrtkom Odašilja?i i veze iz Zagreba, koju vodi bivši ministar Alojz Tušek, dogovorilo premještanje antenskog postrojenja na mjesto koje je struka pažljivo odabrala


Problem zbog antenskog postrojenja na kamenoj kuli Forteci, iznad grada Kor?ule, uskoro ?e se riješiti. Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a, Poglavarstvo je s tvrtkom Odašilja?i i veze iz Zagreba, koju vodi bivši ministar Alojz Tušek, dogovorilo premještanje antenskog postrojenja na mjesto koje je struka pažljivo odabrala. Rije? je o lokaciji udaljenoj sto metara sjeverozapadno od sadašnjeg antenskog postrojenja, na kuli koju su kao vidikovac podigli Englezi za dvogodišnje uprave nad Kor?ulom, po?etkom 19 stolje?a. Za tu je lokaciju ve? isho?ena lokacijska dozvola, a Odašilja?i i veze su ušli u pregovore o otkupo zemljišta sa vlasnicima, dominikancima samostana svetoga Nikole, koji su im spremni prodati svoju parcelu.

Kako su nas obavijestili u gradskoj upravi, ve? je sklopljen ugovor o otkupu zemljišta na kojem ?e se, nakon isho?enja gra?evinske dozvole, podignuti tridesetak metara visok antenski stup sa svim potrebnim instalacijama. Naime, na njega ?e se prenijeti cjelokupno antensko postrojenje s Fortece i kula ?e se napokon osloboditi svih antena i crnih kabela koji su je prekrili te biti spremna za revitalizaciju i obnovu po ve? zacrtanome programu Poglavarstva.

Podsjetimo, problem devastacije najmonumentalnije gradske kule antenskim postrojenjima, VIP-a, HT-a, HRT-a, aktualizirao je prije dvije godine Pavle Šain, vije?nik Zelenog pokreta Hrvatske – ogranak Kor?ula.

Nakon Šainovih javnih istupa i iznošenja problema preko medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine konzervatorskog odjela u Dubrovniku donijela je rješenje o obustavi svih radova za instalaciju antena na kulu. No, to nije urodilo plodom.

Antene su instalirane, kamen kule je probijen i cijela je kamena plastika fasade grubo ošte?ena te razli?iti kabeli obavijaju sjeverozapadno pro?elje i pretvorili su velebno kameno zdanje u deponij antenskog sme?a.

No, na kraju je uporni gra?anski pritisak ljubitelja prirode, aktivista Zelenih i Udruge modro-zelenih vrijednosti u?inio svoje i problem ?e se, optimisti kažu, do ljeta riješiti.

Tekst i snimka Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: