130

U GRADSKOJ VIJE?NICI PREDSTAVLJENA KNJIGA DON BOŽA BANI?EVI?A

Pjesmarica, veliko kulturno bogatstvo otoka

Nova knjiga don Boža Bani?evi?a «Bratimska pjesmarica Gospe Kandalore u Smokvici» predstavljena je u ?etvrtak u Gradskoj vije?nici u Kor?uli, u organizaciji Gradske knjižnice «Ivan Vidali», kao dio njezinoga bogatoga programa u obilježavanju Mjeseca hrvatske knjige.

Pjesmaricu, koja je nastala nakon autorova višegodišnjega istraživanja bratimskoga pjesništva na otoku Kor?uli, predstavila je prof. Marija Kraljevi? dok je stihove ?itala u?enica iz Žrnova Saša Skokandi?.

– Don Božo, koji je cijeli svoj život posvetio prou?avanju oto?ke kulturne baštine, znanstveno je obradio pjesme bratimske pjesmarice Gospe Kandalore iz Smokvice i na taj na?in istaknuo pjesmaricu kao važan dio velikoga kulturnoga bogatstva otoka Kor?ule.

Povijesni podaci o nastanku bratovština i opis uloge bratimske udruge u životu ljudi samo su dio zanimljive gra?e ove knjige koja ?e zasigurno poja?ati osje?aj u dušama Smokvi?ana za davnom prošloš?u što seže sve do ?etrnaestoga stolje?a – istaknula je u svom predstavljanju pjesmarice profesorica Marija Kraljevi?.

Tekst: L. Filippi Brki?

U GRADSKOJ VIJE?NICI PREDSTAVLJENA KNJIGA DON BOŽA BANI?EVI?A

Pjesmarica, veliko kulturno bogatstvo otoka

Nova knjiga don Boža Bani?evi?a «Bratimska pjesmarica Gospe Kandalore u Smokvici» predstavljena je u ?etvrtak u Gradskoj vije?nici u Kor?uli, u organizaciji Gradske knjižnice «Ivan Vidali», kao dio njezinoga bogatoga programa u obilježavanju Mjeseca hrvatske knjige.

Pjesmaricu, koja je nastala nakon autorova višegodišnjega istraživanja bratimskoga pjesništva na otoku Kor?uli, predstavila je prof. Marija Kraljevi? dok je stihove ?itala u?enica iz Žrnova Saša Skokandi?.

– Don Božo, koji je cijeli svoj život posvetio prou?avanju oto?ke kulturne baštine, znanstveno je obradio pjesme bratimske pjesmarice Gospe Kandalore iz Smokvice i na taj na?in istaknuo pjesmaricu kao važan dio velikoga kulturnoga bogatstva otoka Kor?ule.

Povijesni podaci o nastanku bratovština i opis uloge bratimske udruge u životu ljudi samo su dio zanimljive gra?e ove knjige koja ?e zasigurno poja?ati osje?aj u dušama Smokvi?ana za davnom prošloš?u što seže sve do ?etrnaestoga stolje?a – istaknula je u svom predstavljanju pjesmarice profesorica Marija Kraljevi?.

Tekst: L. Filippi Brki?

Pošalji dalje: