154

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO O UBLAŽAVANJU

PROMETNE IZOLIRANOSTI NAJMNOGOLJUDNIJEG HRVATSKOG OTOKA

Kor?uli bolje veze s kopnom

Prema mišljenju Županijskog poglavarstva postoje?a trajektna linija Orebi?-Kor?ula treba prometovati cjelodnevno, s polascima svaki sat, te tijekom no?i od 21 do 7 sati ujutro s polascima trajekta svaki drugi sat tijekom cijele godine

Najmnogoljudniji dalmatinski otok Kor?ula trajno je suo?en s problemom loše prometne povezanosti koja mu ograni?ava razvitak. Poglavarstvo Dubrova?ko-neretvanske županije stoga je predložilo nekoliko mjera koje bi trebale Kor?ulu izvu?i iz prometne izolacije.

Prema njihovu mišljenju postoje?a trajektna linija Orebi?-Kor?ula treba prometovati cjelodnevno, s polascima svaki sat te tijekom no?i od 21 do 7 sati ujutro s polascima trajekta svaki drugi sat tijekom cijele godine. Na relaciji Vela Luka-Split treba omogu?iti cjelogodišnje prometovanje dvaju trajekata, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza i tre?eg no?nog trajekta iz Splita, smatraju ?elnici DNŽ-a i napominju da bi trajekt od Splita do Vele Luke u dane vikenda trebao produljiti plovidbu za otok Lastovo, a sve skupa s uvo?enjem prakti?nije elektroni?ke prodaje karata.

Poglavarstvo tako?er ocjenjuje potrebnim zadržati brzobrodsku prugu Split-Hvar-Vela Luka-Lastovo, omogu?iti prometovanje brzobrodske pruge Split-Hvar-Kor?ula svakodnevno cijele godine, te ovisno o tehni?kim mogu?nostima brzobrodskoj pruzi osigurati pristajanje u Prigradici.

Kad je rije? o trajektnim pristaništima, nužno je žurno ure?enje Domin?a i Orebi?a, ubrzanje pripremnih radnji za rekonstrukciju postoje?eg pristaništa Vela Luka i gradnju novoga u Kor?uli. S obzirom na zahtjeve turisti?koga tržišta, ?elnici DNŽ-a drže nužnim nastavak izgradnje kor?ulanske zra?ne luke u Smokvici.

Visoke troškove trajektnog prijevoza kao posebno optere?enje života oto?ana nadležna ministarstva pomorstva i javnih radova trebat ?e rješavati sukladno Zakonu o otocima.

Županijski ?elnici u tom smislu predložit ?e poseban sastanak na kojem bi se raspravljalo o odnosu brodoprijevoznika “Jadrolinije” prema otocima.

Kao objekt koji ?e Kor?ulu dugoro?no približiti kopnu navodi se ve? mnogo puta spominjani most Klek-Pelješac.

G. BIJELI? (Slobodna dalmacija)

Cjenik karata

Za ilustraciju nepovoljnog prometnog položaja Kor?ulani su naveli da cijena trajektne karte u teretnom prijevozu kamiona s prikolicom na liniji Vela Luka-Split-Vela Luka u sezoni iznosi 4090, a za osobno vozilo 693 kune.

Cijena povratne karte na relaciji Rijeka-Kor?ula-Rijeka za ?etvero?lanu obitelj s automobilom iznosi 4437 kuna i istovjetna je cijeni dvotjednog smještaja u kor?uanskom apartmanu kategorije tri zvjezdice.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO O UBLAŽAVANJU

PROMETNE IZOLIRANOSTI NAJMNOGOLJUDNIJEG HRVATSKOG OTOKA

Kor?uli bolje veze s kopnom

Prema mišljenju Županijskog poglavarstva postoje?a trajektna linija Orebi?-Kor?ula treba prometovati cjelodnevno, s polascima svaki sat, te tijekom no?i od 21 do 7 sati ujutro s polascima trajekta svaki drugi sat tijekom cijele godine

Najmnogoljudniji dalmatinski otok Kor?ula trajno je suo?en s problemom loše prometne povezanosti koja mu ograni?ava razvitak. Poglavarstvo Dubrova?ko-neretvanske županije stoga je predložilo nekoliko mjera koje bi trebale Kor?ulu izvu?i iz prometne izolacije.

Prema njihovu mišljenju postoje?a trajektna linija Orebi?-Kor?ula treba prometovati cjelodnevno, s polascima svaki sat te tijekom no?i od 21 do 7 sati ujutro s polascima trajekta svaki drugi sat tijekom cijele godine. Na relaciji Vela Luka-Split treba omogu?iti cjelogodišnje prometovanje dvaju trajekata, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza i tre?eg no?nog trajekta iz Splita, smatraju ?elnici DNŽ-a i napominju da bi trajekt od Splita do Vele Luke u dane vikenda trebao produljiti plovidbu za otok Lastovo, a sve skupa s uvo?enjem prakti?nije elektroni?ke prodaje karata.

Poglavarstvo tako?er ocjenjuje potrebnim zadržati brzobrodsku prugu Split-Hvar-Vela Luka-Lastovo, omogu?iti prometovanje brzobrodske pruge Split-Hvar-Kor?ula svakodnevno cijele godine, te ovisno o tehni?kim mogu?nostima brzobrodskoj pruzi osigurati pristajanje u Prigradici.

Kad je rije? o trajektnim pristaništima, nužno je žurno ure?enje Domin?a i Orebi?a, ubrzanje pripremnih radnji za rekonstrukciju postoje?eg pristaništa Vela Luka i gradnju novoga u Kor?uli. S obzirom na zahtjeve turisti?koga tržišta, ?elnici DNŽ-a drže nužnim nastavak izgradnje kor?ulanske zra?ne luke u Smokvici.

Visoke troškove trajektnog prijevoza kao posebno optere?enje života oto?ana nadležna ministarstva pomorstva i javnih radova trebat ?e rješavati sukladno Zakonu o otocima.

Županijski ?elnici u tom smislu predložit ?e poseban sastanak na kojem bi se raspravljalo o odnosu brodoprijevoznika “Jadrolinije” prema otocima.

Kao objekt koji ?e Kor?ulu dugoro?no približiti kopnu navodi se ve? mnogo puta spominjani most Klek-Pelješac.

G. BIJELI? (Slobodna dalmacija)

Cjenik karata

Za ilustraciju nepovoljnog prometnog položaja Kor?ulani su naveli da cijena trajektne karte u teretnom prijevozu kamiona s prikolicom na liniji Vela Luka-Split-Vela Luka u sezoni iznosi 4090, a za osobno vozilo 693 kune.

Cijena povratne karte na relaciji Rijeka-Kor?ula-Rijeka za ?etvero?lanu obitelj s automobilom iznosi 4437 kuna i istovjetna je cijeni dvotjednog smještaja u kor?uanskom apartmanu kategorije tri zvjezdice.

Pošalji dalje: