160

Mladi umiruDroga sve više uzima srednjodalmatinske otoke, a lokalno stanovništvo samo nemo?no broji žrtve jer, na žalost, nema dovoljno razvijene mehanizme obrane od narkomanije.

Civilni sektor je u povojima, gotovo da uop?e ne postoje udruge koje se bave suzbijanjem narkomanije, pa oto?ani sve ?eš?e traže pomo? od “kopnenih” snaga.

Volonteri splitske Lige za borbu protiv narkomanije posljednjih mjeseci zbog navedenog razloga primaju SOS pozive s otoka, na koje se promptno odazivaju i to, kako kažu, bez ikakve naknade.

– Nedavno smo održali predavanje u Bolu, koji je od ljeta zabilježio dvije smrti od overdosa, što je naro?ito alarmantno kada se uzme u obzir da u tom mjestu živi samo 900 stanovnika. Predavanje je bilo iznimno dobro posje?eno i zasigurno ne?e biti i posljednje koje ?emo tamo održati, a Boljanima planiramo pomo?i i da sami osnuju svoju udrugu koja bi se bavila suzbijanjem narkomanije – pri?a nam Lovre Rumora, ?lan Lige za borbu protiv narkomanije, koja u Splitu djeluje ve? osam godina, a sada, evo, na žalost, mora širiti poslovanje i na otoke.

Smrtni slu?aj od heroina zabilježen je i u obližnjim Postirama na istom otoku, ali tamo barem postoji lokalna udruga Lanterna koja ljudima pruža koliku-toliku podršku kada je u pitanju borba protiv bolesti ovisnosti.

– Što je najtragi?nije, isti?e Rumora, prije tri godine je ra?eno istraživanje u bolskoj gimnaziji, koje je pokazalo kako je 90 posto gimnazijalaca probalo travu. U po?etku se digla velika halabuka oko toga, a onda se sve to nekako zaboravilo. Sada su se, me?utim, opet svi digli na noge, jer mladi su po?eli umirati – isti?e Rumora.

Dr. Vanja Šandrovi?-Mucalo, predsjednica Lige, kaže kako su otoci plodno tlo za širenje narkomanije iz više razloga:

– Izoliranost, nezaposlenost, mladi ve? sa 14 godina, nakon završetka osnovne škole, idu u Split na daljnje školovanje i susre?u se prerano s raznim iskušenjima…

Nadalje, na otocima vlada velika razlika u ritmu života u sezoni i izvan sezone, roditelji nemaju kontrole nad svojom djecom…

Ironija je što gotovo sva droga na naše otoke dolazi morskim putem, naj?eš?e trajektom, a to zna i policija, ali je na žalost, nemo?na. Drogu, kaže dr. Šandrovi?-Mucalo, ?esto trajektom prenose naivci, koji vjeruju da je sadržaj paketa bezazlen.

Ima i još jedan veliki neprijatelj kada je u pitanju suzbijanje narkomanije u malim oto?nim sredinama, a to je lažna solidarnost i politika zatvaranja o?iju pred problemom, kako se ne bi kome zamjerili.

– Policajci nam govore da na otocima skoro uop?e ne primaju prijave zbog zloporabe droge, a svi znaju da droge ima. Ljudi su dužni prijaviti što se doga?a, najpogubnije je to spuštanje glave – zaklju?uje dr. Šandrovi?-Mucalo.

Diana BARBARI? (Slobodna dalmacija)Mladi umiruDroga sve više uzima srednjodalmatinske otoke, a lokalno stanovništvo samo nemo?no broji žrtve jer, na žalost, nema dovoljno razvijene mehanizme obrane od narkomanije.

Civilni sektor je u povojima, gotovo da uop?e ne postoje udruge koje se bave suzbijanjem narkomanije, pa oto?ani sve ?eš?e traže pomo? od “kopnenih” snaga.

Volonteri splitske Lige za borbu protiv narkomanije posljednjih mjeseci zbog navedenog razloga primaju SOS pozive s otoka, na koje se promptno odazivaju i to, kako kažu, bez ikakve naknade.

– Nedavno smo održali predavanje u Bolu, koji je od ljeta zabilježio dvije smrti od overdosa, što je naro?ito alarmantno kada se uzme u obzir da u tom mjestu živi samo 900 stanovnika. Predavanje je bilo iznimno dobro posje?eno i zasigurno ne?e biti i posljednje koje ?emo tamo održati, a Boljanima planiramo pomo?i i da sami osnuju svoju udrugu koja bi se bavila suzbijanjem narkomanije – pri?a nam Lovre Rumora, ?lan Lige za borbu protiv narkomanije, koja u Splitu djeluje ve? osam godina, a sada, evo, na žalost, mora širiti poslovanje i na otoke.

Smrtni slu?aj od heroina zabilježen je i u obližnjim Postirama na istom otoku, ali tamo barem postoji lokalna udruga Lanterna koja ljudima pruža koliku-toliku podršku kada je u pitanju borba protiv bolesti ovisnosti.

– Što je najtragi?nije, isti?e Rumora, prije tri godine je ra?eno istraživanje u bolskoj gimnaziji, koje je pokazalo kako je 90 posto gimnazijalaca probalo travu. U po?etku se digla velika halabuka oko toga, a onda se sve to nekako zaboravilo. Sada su se, me?utim, opet svi digli na noge, jer mladi su po?eli umirati – isti?e Rumora.

Dr. Vanja Šandrovi?-Mucalo, predsjednica Lige, kaže kako su otoci plodno tlo za širenje narkomanije iz više razloga:

– Izoliranost, nezaposlenost, mladi ve? sa 14 godina, nakon završetka osnovne škole, idu u Split na daljnje školovanje i susre?u se prerano s raznim iskušenjima…

Nadalje, na otocima vlada velika razlika u ritmu života u sezoni i izvan sezone, roditelji nemaju kontrole nad svojom djecom…

Ironija je što gotovo sva droga na naše otoke dolazi morskim putem, naj?eš?e trajektom, a to zna i policija, ali je na žalost, nemo?na. Drogu, kaže dr. Šandrovi?-Mucalo, ?esto trajektom prenose naivci, koji vjeruju da je sadržaj paketa bezazlen.

Ima i još jedan veliki neprijatelj kada je u pitanju suzbijanje narkomanije u malim oto?nim sredinama, a to je lažna solidarnost i politika zatvaranja o?iju pred problemom, kako se ne bi kome zamjerili.

– Policajci nam govore da na otocima skoro uop?e ne primaju prijave zbog zloporabe droge, a svi znaju da droge ima. Ljudi su dužni prijaviti što se doga?a, najpogubnije je to spuštanje glave – zaklju?uje dr. Šandrovi?-Mucalo.

Diana BARBARI? (Slobodna dalmacija)

Pošalji dalje: