164

POBOLJŠANI UVJETI RADA U ŠKOLAMA U ?ARI, PUPNATU I KOR?ULI

Kor?ula ?e dobiti novu sportsku dvoranu

Završetak radova na fasadi podru?ne škole ?ara sve?ano je obilježen u petak ujutro uz prisustvo ravnatelja Osnovne škole Smokvica Ljubomira Pecoti?a, dubrova?ko-neretvanskoga dožupana Vedrana Lelekovi?a, predsjednika županijske skupštine Iva Oreškovi?a, pro?elnika županijskoga upravnoga odjela za društvene djelatnosti Iva Muja te vije?nika županijske skupštine Mladena Mareli?a i predstavnika izvo?a?a radova. Proslava je uz prigodan program u?enika nižih razreda nastavljena u Pupnatu gdje je u podru?noj školi obilježen završetak radova na ugradnji centralnoga grijanja ?emu ?e se sigurno najviše veseliti u?enici koji ?e zimu do?ekati u toplim u?ionicama.

Obilježavanju je uz ostale prisustvovaoi ravnatelj osnovne škole «Ante Cura? Pinjac» Ante Radovanovi? Bjondo, gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, predsjednik Mjesnoga odbora Miroslav Perdija i ?lan školskoga odbora Marko Poša zajedno s predstavnicima izvo?a?a radova. Poboljšanje radnih uvjeta uz prisustvo ravnatelja obiju škola Berislava ?urkovi?a i Davora Kondenara proslavljeno je i u Osnovnoj školi «Petar kanaveli?» te Srednjoj školi u Kor?uli gdje je završena sanacija centralnoga grijanja vrijedna 200 tisu?a kuna.

– Ovaj mali pomak u poboljšanju uvjeta rada u osnovnoj i srednjoj školi samo je najava za budu?e velike radove planirane u sljede?oj godini. Dovršetak izgradnje nove srednje škole zajedno s novim igralištem te po?etak izgradnje sportske dvorane u idu?oj godini zasigurno ?e biti veliki korak naprijed u osiguravanju boljih uvjeta u?enja i igranja za budu?e naraštaje malih Kor?ulana – istaknuo je u prigodnom govoru gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?.

Tekst i snimka: L. Filippi Brki?POBOLJŠANI UVJETI RADA U ŠKOLAMA U ?ARI, PUPNATU I KOR?ULI

Kor?ula ?e dobiti novu sportsku dvoranu

Završetak radova na fasadi podru?ne škole ?ara sve?ano je obilježen u petak ujutro uz prisustvo ravnatelja Osnovne škole Smokvica Ljubomira Pecoti?a, dubrova?ko-neretvanskoga dožupana Vedrana Lelekovi?a, predsjednika županijske skupštine Iva Oreškovi?a, pro?elnika županijskoga upravnoga odjela za društvene djelatnosti Iva Muja te vije?nika županijske skupštine Mladena Mareli?a i predstavnika izvo?a?a radova. Proslava je uz prigodan program u?enika nižih razreda nastavljena u Pupnatu gdje je u podru?noj školi obilježen završetak radova na ugradnji centralnoga grijanja ?emu ?e se sigurno najviše veseliti u?enici koji ?e zimu do?ekati u toplim u?ionicama.

Obilježavanju je uz ostale prisustvovaoi ravnatelj osnovne škole «Ante Cura? Pinjac» Ante Radovanovi? Bjondo, gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, predsjednik Mjesnoga odbora Miroslav Perdija i ?lan školskoga odbora Marko Poša zajedno s predstavnicima izvo?a?a radova. Poboljšanje radnih uvjeta uz prisustvo ravnatelja obiju škola Berislava ?urkovi?a i Davora Kondenara proslavljeno je i u Osnovnoj školi «Petar kanaveli?» te Srednjoj školi u Kor?uli gdje je završena sanacija centralnoga grijanja vrijedna 200 tisu?a kuna.

– Ovaj mali pomak u poboljšanju uvjeta rada u osnovnoj i srednjoj školi samo je najava za budu?e velike radove planirane u sljede?oj godini. Dovršetak izgradnje nove srednje škole zajedno s novim igralištem te po?etak izgradnje sportske dvorane u idu?oj godini zasigurno ?e biti veliki korak naprijed u osiguravanju boljih uvjeta u?enja i igranja za budu?e naraštaje malih Kor?ulana – istaknuo je u prigodnom govoru gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?.

Tekst i snimka: L. Filippi Brki?

Pošalji dalje: