168

PRIKUPLJAJU SE PODACI O STRANIM ULAGANJIMA U HRVATSKOJ

Uvala Prižba u eurobazi podataka

)

Na sjednici Op?inskog poglavarstva Blata nedavno se, me?u ostalim, raspravljalo i o dopisu dubrova?ko-neretvanskog župana Ivana Šprlje kojim se traži dostava podataka o projektima u RH koji se financiraju iz stranih izvora. Svrha županova traženja, kako je re?eno, jest uspostava baze podataka Ministarstva za europske integracije koja ?e omogu?iti analizu pojedinih ulaganja prema zemljopisnim podru?jima.

S tim u vezi, Op?ina Blato županu je uputila Projekt izgradnje turisti?kog naselja i marine u predjelu Lu?ica u uvali Prižba gdje tvrtka “Adriatic Development Corporation Ltd.” (ADC) na površini od 53091 ?etvorni metar namjerava izgraditi 54 milijuna vrijedno elitno turisti?ko naselje i nauti?ki centar. Kada se predvi?eni projekt realizira, to ?e biti do sada najve?a poslijeratna strana investicija u Dubrova?ko-neretvanskoj županiji.

Tvrtka ADC ve? je izradila stru?nu studiju projekta koja, me?u ostalim, uklju?uje plan izgradnje budu?eg komercijalnog turisti?kog naselja i lu?ice u tri faze u pet godina. U prvoj fazi na predjelu Lu?ica bit ?e izgra?en hotel s ?etiri zvjezdice koji ?e imati 70 apartmana i prate?e turisti?ke, uslužne i sportske sadržaje, te marinu sa 60 privezišta i popratnim sadržajima. U drugoj se fazi planira dogradnja postoje?eg hotela za dodatnih 105 apartmana, kao i izgradnja nekoliko specijaliziranih restorana, te konferencijskih i sportsko-rekreacijskih dvorana. Time bi se obogatili postoje?i ugostiteljski i sportski sadržaji i pove?ao broj vezova, a u planu je i izgradnja mosta do susjednog oto?i?a.

U tre?oj fazi predvi?ena je izgradnja dodatnih apartmana i parkirališnih prostora iznad postoje?e ceste. Po završetku prve etape projekta, u hotelu i marini posao ?e na?i 50-ak djelatnika. Kako ?e tijekom turisti?ke sezone, a osobito nakon završetka cjelokupnog projekta, broj zaposlenih biti i dvostruko ve?i, ova investicija u velikoj ?e mjeri pridonijeti smanjivanju nezaposlenosti, posebno me?u mladima, a o?ekuje se i pozitivan utjecaj na op?u gospodarsku situaciju na tom podru?ju.

Dinko OREB (Slobodna dalmacijaPRIKUPLJAJU SE PODACI O STRANIM ULAGANJIMA U HRVATSKOJ

Uvala Prižba u eurobazi podataka

)

Na sjednici Op?inskog poglavarstva Blata nedavno se, me?u ostalim, raspravljalo i o dopisu dubrova?ko-neretvanskog župana Ivana Šprlje kojim se traži dostava podataka o projektima u RH koji se financiraju iz stranih izvora. Svrha županova traženja, kako je re?eno, jest uspostava baze podataka Ministarstva za europske integracije koja ?e omogu?iti analizu pojedinih ulaganja prema zemljopisnim podru?jima.

S tim u vezi, Op?ina Blato županu je uputila Projekt izgradnje turisti?kog naselja i marine u predjelu Lu?ica u uvali Prižba gdje tvrtka “Adriatic Development Corporation Ltd.” (ADC) na površini od 53091 ?etvorni metar namjerava izgraditi 54 milijuna vrijedno elitno turisti?ko naselje i nauti?ki centar. Kada se predvi?eni projekt realizira, to ?e biti do sada najve?a poslijeratna strana investicija u Dubrova?ko-neretvanskoj županiji.

Tvrtka ADC ve? je izradila stru?nu studiju projekta koja, me?u ostalim, uklju?uje plan izgradnje budu?eg komercijalnog turisti?kog naselja i lu?ice u tri faze u pet godina. U prvoj fazi na predjelu Lu?ica bit ?e izgra?en hotel s ?etiri zvjezdice koji ?e imati 70 apartmana i prate?e turisti?ke, uslužne i sportske sadržaje, te marinu sa 60 privezišta i popratnim sadržajima. U drugoj se fazi planira dogradnja postoje?eg hotela za dodatnih 105 apartmana, kao i izgradnja nekoliko specijaliziranih restorana, te konferencijskih i sportsko-rekreacijskih dvorana. Time bi se obogatili postoje?i ugostiteljski i sportski sadržaji i pove?ao broj vezova, a u planu je i izgradnja mosta do susjednog oto?i?a.

U tre?oj fazi predvi?ena je izgradnja dodatnih apartmana i parkirališnih prostora iznad postoje?e ceste. Po završetku prve etape projekta, u hotelu i marini posao ?e na?i 50-ak djelatnika. Kako ?e tijekom turisti?ke sezone, a osobito nakon završetka cjelokupnog projekta, broj zaposlenih biti i dvostruko ve?i, ova investicija u velikoj ?e mjeri pridonijeti smanjivanju nezaposlenosti, posebno me?u mladima, a o?ekuje se i pozitivan utjecaj na op?u gospodarsku situaciju na tom podru?ju.

Dinko OREB (Slobodna dalmacija

Pošalji dalje: