189

NA PELJEŠCU OTVORENI RADOVI NA DOGRADNJI VODOOPSKRBNOG SUSTAVAViše pitke vode u turisti?koj sezoni

Generalni direktor Hrvatskih voda Jakša Marasovi? otvorio je u srijedu radove na dogradnji vodoopskrbnog sustava Neretva- Pelješac(Mljet)– Kor?ula-Lastovo na lokaciji prekidne komore «Dinga?» kako bi se osigurale dodatne koli?ine pitke vode za ljetnu turisti?ku sezonu 2004. za potrebe op?ina Orebi?, Lumbarda i Grada Kor?ule.

Izgradnjom premosnica prekidnih komora «Dinga?» i «Mokalo», kao privremenim rješenjem, osigurat ?e se dodatnih 20 litara u sekundi vode ili 30 posto više od dosadašnjih mogu?nosti kojima su se jedva pokrivale potrebe za vodom u turisti?koj sezoni.

Vrijednost radova iznosi ?etiri milijuna i dvjesto tisu?a kuna a sredstva ?e osigurati Hrvatske vode i Ministarstvo javnih radova,obnove i graditeljstva. Investitor radova je Neretvansko-Plješko- Kor?ulansko-Lastovski vodovod d.o.o., a izvo?a? radova je Vodoprivreda Split d.d. iz Solina.

Tekst: L. F. B.NA PELJEŠCU OTVORENI RADOVI NA DOGRADNJI VODOOPSKRBNOG SUSTAVAViše pitke vode u turisti?koj sezoni

Generalni direktor Hrvatskih voda Jakša Marasovi? otvorio je u srijedu radove na dogradnji vodoopskrbnog sustava Neretva- Pelješac(Mljet)– Kor?ula-Lastovo na lokaciji prekidne komore «Dinga?» kako bi se osigurale dodatne koli?ine pitke vode za ljetnu turisti?ku sezonu 2004. za potrebe op?ina Orebi?, Lumbarda i Grada Kor?ule.

Izgradnjom premosnica prekidnih komora «Dinga?» i «Mokalo», kao privremenim rješenjem, osigurat ?e se dodatnih 20 litara u sekundi vode ili 30 posto više od dosadašnjih mogu?nosti kojima su se jedva pokrivale potrebe za vodom u turisti?koj sezoni.

Vrijednost radova iznosi ?etiri milijuna i dvjesto tisu?a kuna a sredstva ?e osigurati Hrvatske vode i Ministarstvo javnih radova,obnove i graditeljstva. Investitor radova je Neretvansko-Plješko- Kor?ulansko-Lastovski vodovod d.o.o., a izvo?a? radova je Vodoprivreda Split d.d. iz Solina.

Tekst: L. F. B.

Pošalji dalje: