192OTVORENA IZLOŽBA «S PONOSOM SE SJE?AMO»

Izložba kao dokaz kontinuiranog rada pjeva?kog društva

Izložba dokumenata i fotografija pod nazivom «S ponosom se sje?amo» otvorena je u ?etvrtak u Gradskom muzeju Kor?ula povodom proslave 120. obljetnice osnutka «Kor?ulanskog pjeva?kog društva Sv. Cecilija». Izložbu je otvorio gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi? a autorica izložbe prof. Marija Kraljevi? je u svom izlaganju okupljene Kor?ulane upoznala sa bogatom poviješ?u i tradicijom grada Kor?ule.

Autorica se posebno zahvalila ljudima bez kojih izložbu ne bi bilo mogu?e postaviti spomenuvši pritom Pera Tedeschija koji je posudio medaljon iz 1909. godine kojim je odlikovan Ivo Tedeschi prigodom proslave 25 godina djelovanja «Kor?ulanskog pjeva?kog društva Sv. Cecilija», najstarijeg svjetovnog pjeva?kog društva u Dalmaciji.Zahvala je još upu?ena i Miri Svobodi, Franciju Steneku, Zlatku Šainu, Tihani Penjak, Fani Matulovi? i društvima Morešci i Sv. Ceciliji koji su svi pomogli u pronalaženju vrijednih dokumenata koji sežu sve do 1883. godine. Izložba ?e u muzeju biti otvorena u jutarnjim satima dok za nju bude interesa, a ravnateljica Gradskoga muzeja i autorica izložbe Marija Kraljevi? uputila je poziv školskoj djeci da posjete izložbu i na taj se na?in upoznaju sa bogatom kulturnom tradicijom svoga grada.

L.F.B.

OTVORENA IZLOŽBA «S PONOSOM SE SJE?AMO»

Izložba kao dokaz kontinuiranog rada pjeva?kog društva

Izložba dokumenata i fotografija pod nazivom «S ponosom se sje?amo» otvorena je u ?etvrtak u Gradskom muzeju Kor?ula povodom proslave 120. obljetnice osnutka «Kor?ulanskog pjeva?kog društva Sv. Cecilija». Izložbu je otvorio gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi? a autorica izložbe prof. Marija Kraljevi? je u svom izlaganju okupljene Kor?ulane upoznala sa bogatom poviješ?u i tradicijom grada Kor?ule.

Autorica se posebno zahvalila ljudima bez kojih izložbu ne bi bilo mogu?e postaviti spomenuvši pritom Pera Tedeschija koji je posudio medaljon iz 1909. godine kojim je odlikovan Ivo Tedeschi prigodom proslave 25 godina djelovanja «Kor?ulanskog pjeva?kog društva Sv. Cecilija», najstarijeg svjetovnog pjeva?kog društva u Dalmaciji.Zahvala je još upu?ena i Miri Svobodi, Franciju Steneku, Zlatku Šainu, Tihani Penjak, Fani Matulovi? i društvima Morešci i Sv. Ceciliji koji su svi pomogli u pronalaženju vrijednih dokumenata koji sežu sve do 1883. godine. Izložba ?e u muzeju biti otvorena u jutarnjim satima dok za nju bude interesa, a ravnateljica Gradskoga muzeja i autorica izložbe Marija Kraljevi? uputila je poziv školskoj djeci da posjete izložbu i na taj se na?in upoznaju sa bogatom kulturnom tradicijom svoga grada.

L.F.B.

Pošalji dalje: