193U OBNOVU DOMA ZA STARE I NEMO?NE U KOR?ULI ULOŽENO 158 000 KUNA

Život u domu svake godine sve bolji

Ravnatelj Doma za stare i nemo?ne u Kor?uli Bojan Lozica u ?etvrtak je sve?ano predstavio novi namještaj i krevete u sobama za što je Ministarstvo rada i socijalne skrbi zajedno s dubrova?ko-neretvanskom županijom izdvojilo 158 tisu?a kuna. Veseloj proslavi uz pjesmu i harmoniku kojoj su se najviše obradovali šti?enici doma, prisustvovali su i gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, saborski zastupnik u protekle ?etiri godine Ton?i Žuvela i predsjednik gradskoga odbora SDP-a Kor?ula Mladen Mareli?.

– Planiramo još zamijeniti stare prozore s aluminijskim i nadograditi jedno krilo zgrade gdje bi se smjestio Centar za socijalnu skrb i u kojem bi se napravila ?etiri apartmana za potrebe zdravstvenog turizma. Moram naglasiti da imamo veliku podršku svih ljudi u Kor?uli koji se uvijek rado odazovu svim našim molbama ali i veliku pomo? od politi?ara kako dožupana Vedrana Lelekovi?a tako i saborskog zastupnika Ton?a Žuvele koji nam uvijek pomognu kada treba.

U protekle dvije godine sanirali smo krov koji je prokišnjavao, promjenili smo svu opremu, popravili centralno grijanje i stavili svugdje rukohvate što je sve poboljašalo život starih ljudi ?ija je prosje?na dob 86 godina – kazao je ravnatelj Doma za stare i nemo?ne Bojan Lozica.

Tekst i snimka: L. F. B.

U OBNOVU DOMA ZA STARE I NEMO?NE U KOR?ULI ULOŽENO 158 000 KUNA

Život u domu svake godine sve bolji

Ravnatelj Doma za stare i nemo?ne u Kor?uli Bojan Lozica u ?etvrtak je sve?ano predstavio novi namještaj i krevete u sobama za što je Ministarstvo rada i socijalne skrbi zajedno s dubrova?ko-neretvanskom županijom izdvojilo 158 tisu?a kuna. Veseloj proslavi uz pjesmu i harmoniku kojoj su se najviše obradovali šti?enici doma, prisustvovali su i gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, saborski zastupnik u protekle ?etiri godine Ton?i Žuvela i predsjednik gradskoga odbora SDP-a Kor?ula Mladen Mareli?.

– Planiramo još zamijeniti stare prozore s aluminijskim i nadograditi jedno krilo zgrade gdje bi se smjestio Centar za socijalnu skrb i u kojem bi se napravila ?etiri apartmana za potrebe zdravstvenog turizma. Moram naglasiti da imamo veliku podršku svih ljudi u Kor?uli koji se uvijek rado odazovu svim našim molbama ali i veliku pomo? od politi?ara kako dožupana Vedrana Lelekovi?a tako i saborskog zastupnika Ton?a Žuvele koji nam uvijek pomognu kada treba.

U protekle dvije godine sanirali smo krov koji je prokišnjavao, promjenili smo svu opremu, popravili centralno grijanje i stavili svugdje rukohvate što je sve poboljašalo život starih ljudi ?ija je prosje?na dob 86 godina – kazao je ravnatelj Doma za stare i nemo?ne Bojan Lozica.

Tekst i snimka: L. F. B.

Pošalji dalje: