194NA VARAŽDINSKOJ BURZI PO?ELA 29. JAVNA DRAŽBA

VARAŽDIN/ZAGREB, 19. studenoga (Hina) – Putem trgovinskog sustava Varaždinske burze danas je po?ela 29. javna dražba za dionice iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP), Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), plative u Pravima.

Kako su izvijestili sa Burze, na dražbi su ponudjeni udjeli u 79 društava, a dražba se odvija u dva dijela.

Na današnjem prvom dijelu dražbe ponudjeni su udjeli u prvih 39 društava, dok ?e u petak, na drugom dijelu dražbe biti ponudjeni udjeli u preostalih 40 društava.

U medjuvremenu su na zahtjev prodavatelja povu?eni udjeli u zagreba?koj tvrtki Industrogradnja, tvrtki Gradina iz Kor?ule te tvrtki Euroviba iz Sinja.

(Hina)

NA VARAŽDINSKOJ BURZI PO?ELA 29. JAVNA DRAŽBA

VARAŽDIN/ZAGREB, 19. studenoga (Hina) – Putem trgovinskog sustava Varaždinske burze danas je po?ela 29. javna dražba za dionice iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP), Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), plative u Pravima.

Kako su izvijestili sa Burze, na dražbi su ponudjeni udjeli u 79 društava, a dražba se odvija u dva dijela.

Na današnjem prvom dijelu dražbe ponudjeni su udjeli u prvih 39 društava, dok ?e u petak, na drugom dijelu dražbe biti ponudjeni udjeli u preostalih 40 društava.

U medjuvremenu su na zahtjev prodavatelja povu?eni udjeli u zagreba?koj tvrtki Industrogradnja, tvrtki Gradina iz Kor?ule te tvrtki Euroviba iz Sinja.

(Hina)

Pošalji dalje: