195

Kor?ula, 21.studeni 2003. – Zajedni?kom proslavom 120. GODINA OSNIVANJA KOR?ULANSKOG PJEVA?KOG DRUŠTVA SVETA CECILIJA, u organizaciji Grada, ve?eras su Moreška i Sv. Cecilija održali zajedni?ki koncert u kino sali “Liburna”. Bio je to još jedan od koraka ka boljitku Grada, možda ve?i nego što je na prvi pogled izgledao.

Skup je pozdravio u ime organizatora gradona?elnik, gosp. Mirko Duhovi?, a u proslavi ovog vrijednog jubileja sudjelovali su društva Moreška, Sveta Cecilija, Zbor osnovne škole “Petar Kanaveli?” i odjel muzi?ke škole “Luka Sorko?evi?” u Kor?uli te klape “Guc” i “Verse”.

Iako je zajedni?ki “tulum” u iznimno dobrom rapoloženju trajao do kasno nakon priredbe, ve?ini posjetitelja je ostao u uspomeni impozantan zajedni?ki nastup obiju glazbi koji je odisao velikim potencijalom u svakom pogledu. Veliki broj amatera, svira?a i pjeva?a, koji su sudjelovali u ovom kvalitetnom programu ve?eras, dao je naslutiti kako ?e se Kor?ula i u budu?nosti mo?i ponositi svojim Društvima.

Gra?anstvo i u?esnici u programu su posebno dobro prihvatili obe?anje Gradona?elnika da ?e se 125-godišnjica ovog istinskog jubileja Grada održati u renoviranoj dvorani Kina “Liburna”.

Z.Š.

Kor?ula, 21.studeni 2003. – Zajedni?kom proslavom 120. GODINA OSNIVANJA KOR?ULANSKOG PJEVA?KOG DRUŠTVA SVETA CECILIJA, u organizaciji Grada, ve?eras su Moreška i Sv. Cecilija održali zajedni?ki koncert u kino sali “Liburna”. Bio je to još jedan od koraka ka boljitku Grada, možda ve?i nego što je na prvi pogled izgledao.

Skup je pozdravio u ime organizatora gradona?elnik, gosp. Mirko Duhovi?, a u proslavi ovog vrijednog jubileja sudjelovali su društva Moreška, Sveta Cecilija, Zbor osnovne škole “Petar Kanaveli?” i odjel muzi?ke škole “Luka Sorko?evi?” u Kor?uli te klape “Guc” i “Verse”.

Iako je zajedni?ki “tulum” u iznimno dobrom rapoloženju trajao do kasno nakon priredbe, ve?ini posjetitelja je ostao u uspomeni impozantan zajedni?ki nastup obiju glazbi koji je odisao velikim potencijalom u svakom pogledu. Veliki broj amatera, svira?a i pjeva?a, koji su sudjelovali u ovom kvalitetnom programu ve?eras, dao je naslutiti kako ?e se Kor?ula i u budu?nosti mo?i ponositi svojim Društvima.

Gra?anstvo i u?esnici u programu su posebno dobro prihvatili obe?anje Gradona?elnika da ?e se 125-godišnjica ovog istinskog jubileja Grada održati u renoviranoj dvorani Kina “Liburna”.

Z.Š.

Pošalji dalje: