199Izborni rezultati za Grad Kor?ulu.

KLIKNI OVDJE ZA REZULTATE

U Gradu Kor?uli od upisanih 5175 bira?a glasovalo je 3510 ili 67.83%. HDZ je dobio 36.61%, HNS 4.16%, SDP 31.51%, HSS 7.61%, HSP 4.79%, HSLS-DC 1.79%, Neovisne liste 1.40%, ostali 9.91%. Nevaže?ih listi?a je bilo 2.22%.

KLIKNI OVDJE ZA REZULTATEikorcula.net37949.486087963Izborni rezultati za Grad Kor?ulu.

KLIKNI OVDJE ZA REZULTATE

U Gradu Kor?uli od upisanih 5175 bira?a glasovalo je 3510 ili 67.83%. HDZ je dobio 36.61%, HNS 4.16%, SDP 31.51%, HSS 7.61%, HSP 4.79%, HSLS-DC 1.79%, Neovisne liste 1.40%, ostali 9.91%. Nevaže?ih listi?a je bilo 2.22%.

KLIKNI OVDJE ZA REZULTATEikorcula.net37949.486087963

Pošalji dalje: