200OSNOVNOJ ŠKOLI U KOR?ULI NOVA INFORMATI?KA U?IONICA

I nastavnici ?e u?iti rad na ra?unalima

U?enici Osnovne škole Petra Kanaveli?a u Kor?uli sve?ano su prošli tjedan uz prisustvo gradona?elnika Mirka Duhovi?a otvorili novo opremljenu u?ionicu informatike.

Za kupnju devet ra?unala i opremanje u?ionice Ministarstvo prosvjete i sporta zajedno sa školom uložilo je oko 100 tisu?a kuna, a u?ionica ?e zasad prvenstveno biti namjenjena za održavanje izborne i dodatne nastave za uzraste od petog do osmog razreda.

Nova u?ionica, u kojoj su sva ra?unala me?usobno umrežena i sa svakog od njih je omogu?en stalan pristup internetu, služit ?e se i za osposobljavanje nastavnika koji ?e se koristiti ra?unalima za održavanje nastave.

L.F.B.

OSNOVNOJ ŠKOLI U KOR?ULI NOVA INFORMATI?KA U?IONICA

I nastavnici ?e u?iti rad na ra?unalima

U?enici Osnovne škole Petra Kanaveli?a u Kor?uli sve?ano su prošli tjedan uz prisustvo gradona?elnika Mirka Duhovi?a otvorili novo opremljenu u?ionicu informatike.

Za kupnju devet ra?unala i opremanje u?ionice Ministarstvo prosvjete i sporta zajedno sa školom uložilo je oko 100 tisu?a kuna, a u?ionica ?e zasad prvenstveno biti namjenjena za održavanje izborne i dodatne nastave za uzraste od petog do osmog razreda.

Nova u?ionica, u kojoj su sva ra?unala me?usobno umrežena i sa svakog od njih je omogu?en stalan pristup internetu, služit ?e se i za osposobljavanje nastavnika koji ?e se koristiti ra?unalima za održavanje nastave.

L.F.B.

Pošalji dalje: