206Pred završetkom novi brod

Uskoro ?e u kor?ulanskom brodogradilištu biti dovršen drugi višenamjenski brod – kontejner, blizanac 80 metara dugom Hansa Maarseilu, koji doma?i škverani namjeravaju isporu?iti nizozemskom naru?itelju

Nakon isporuke prve novogradnje nizozemskom naru?itelju, brodogradilištu “Peters” iz Kempena, na navozima kor?ulanskog brodogradilišta Leda d.o.o. pred završetkom je novogradnja 501, drugi višenamjenski brod – kontejner, blizanac 80 metara dugom Hansa Maarseilu, koji doma?i škverani namjeravaju isporu?iti Nizozemcu sljede?i tjedan.

Trup broda je ve? odavno spojen u cijelosti na glavnome navozu i 30-ak doma?ih škverana, zajedno s kooperacijom, punom parom rade na njegovu završetku, ali i na spajanju trupa sljede?eg broda. On ?e, naime, nakon porinu?a ,zauzeti novo mjesto na navozu, s rokom isporuke do kraja mjeseca ožujka idu?e godine.

Prema rije?ima ing. Sre?ka Marinija, koji je nakon stabiliziranja tvrtke preuzeo poslove od direktora Paul Van Maanena, potrebno je dovršiti radove oko bojanja broda koje posljednjih dana ometa kiša i velika vlaga u zraku.

-Pored toga ostaju nam poslovi balansiranja broda, uobi?ajena predaja registru “Bureato Veritasu” i svi ostali sli?ni poslovi uobi?ajeni prije porinu?a broda – kazao je ing. Marini, rukovoditelj doma?ega škvera, istaknuvši da ?e nakon sve?anog porinu?a, najkasnije do 10. prosinca, uslijediti tegljenje broda prema Nizozemskoj.

-Odmah nakon toga selimo zgotovljene brodske sekcije na glavni navoz i kre?emo u spajanje novog broda, prvog iz serije tri novougovorena koja ?emo graditi za istog naru?itelja. Porinu?e i isporuka nove novogradnje uslijedit ?e do kraja mjeseca ožujka, a u me?uvremenu ?emo dobiti materijal za gradnju dvaju novih višenamjenskih brodova kontejnera. Posla, dakle, ne nedostaje, samo treba raditi ozbiljno, odgovorno i poštovati kvalitetu i rokove isporuke – kazao je na kraju ing. Marini.

Ina?e, Leda je, danas, nakon po?etnih teško?a, postala stabilna tvrtka sa novim manadžmentom i stotinjak uposlenika koji redovito primaju pla?u. Tvrtka je sa novim poslovodstvom uspjela isporu?iti naru?itelju prvi dugo vremena blokirani brod, zapo?eta je i dovršena gradnja drugog, slijedi gradnja tre?eg, a onda i ostalih ugovorenih brodova.

S Trgova?kim je sudom stabiliziran Ugovor o najmu, a nizozemska tvrtka koja preko Lede upravlja brodogradilištem u ste?aju ?eka njegovo okon?anje, raspisivanje me?unarodnog natje?aja i mogu?nost kupnje brodogradilišta. Tek bi tada uslijedili još ozbiljniji poslovi, zapošljavanje ve?eg broja radnika, te tehnološka modernizacija škvera.

Željan PETKOVI? (Slobodna Dalmacija)Pred završetkom novi brod

Uskoro ?e u kor?ulanskom brodogradilištu biti dovršen drugi višenamjenski brod – kontejner, blizanac 80 metara dugom Hansa Maarseilu, koji doma?i škverani namjeravaju isporu?iti nizozemskom naru?itelju

Nakon isporuke prve novogradnje nizozemskom naru?itelju, brodogradilištu “Peters” iz Kempena, na navozima kor?ulanskog brodogradilišta Leda d.o.o. pred završetkom je novogradnja 501, drugi višenamjenski brod – kontejner, blizanac 80 metara dugom Hansa Maarseilu, koji doma?i škverani namjeravaju isporu?iti Nizozemcu sljede?i tjedan.

Trup broda je ve? odavno spojen u cijelosti na glavnome navozu i 30-ak doma?ih škverana, zajedno s kooperacijom, punom parom rade na njegovu završetku, ali i na spajanju trupa sljede?eg broda. On ?e, naime, nakon porinu?a ,zauzeti novo mjesto na navozu, s rokom isporuke do kraja mjeseca ožujka idu?e godine.

Prema rije?ima ing. Sre?ka Marinija, koji je nakon stabiliziranja tvrtke preuzeo poslove od direktora Paul Van Maanena, potrebno je dovršiti radove oko bojanja broda koje posljednjih dana ometa kiša i velika vlaga u zraku.

-Pored toga ostaju nam poslovi balansiranja broda, uobi?ajena predaja registru “Bureato Veritasu” i svi ostali sli?ni poslovi uobi?ajeni prije porinu?a broda – kazao je ing. Marini, rukovoditelj doma?ega škvera, istaknuvši da ?e nakon sve?anog porinu?a, najkasnije do 10. prosinca, uslijediti tegljenje broda prema Nizozemskoj.

-Odmah nakon toga selimo zgotovljene brodske sekcije na glavni navoz i kre?emo u spajanje novog broda, prvog iz serije tri novougovorena koja ?emo graditi za istog naru?itelja. Porinu?e i isporuka nove novogradnje uslijedit ?e do kraja mjeseca ožujka, a u me?uvremenu ?emo dobiti materijal za gradnju dvaju novih višenamjenskih brodova kontejnera. Posla, dakle, ne nedostaje, samo treba raditi ozbiljno, odgovorno i poštovati kvalitetu i rokove isporuke – kazao je na kraju ing. Marini.

Ina?e, Leda je, danas, nakon po?etnih teško?a, postala stabilna tvrtka sa novim manadžmentom i stotinjak uposlenika koji redovito primaju pla?u. Tvrtka je sa novim poslovodstvom uspjela isporu?iti naru?itelju prvi dugo vremena blokirani brod, zapo?eta je i dovršena gradnja drugog, slijedi gradnja tre?eg, a onda i ostalih ugovorenih brodova.

S Trgova?kim je sudom stabiliziran Ugovor o najmu, a nizozemska tvrtka koja preko Lede upravlja brodogradilištem u ste?aju ?eka njegovo okon?anje, raspisivanje me?unarodnog natje?aja i mogu?nost kupnje brodogradilišta. Tek bi tada uslijedili još ozbiljniji poslovi, zapošljavanje ve?eg broja radnika, te tehnološka modernizacija škvera.

Željan PETKOVI? (Slobodna Dalmacija)

Pošalji dalje: