208

Danas je postavljen novi ikorcula.net Message Board.

Nakon 2 mjeseca korištenja “remotely hosted” message boarda, koji osim što je ružan nema arhivu poruka.

Procijenili smo da je bolje i?i na novi, iako ?e možda nekim korisnicima biti konfuzan prijelaz.

Nadamo se da ?e te uživati koristiti novi board.

Danas je postavljen novi ikorcula.net Message Board.

Nakon 2 mjeseca korištenja “remotely hosted” message boarda, koji osim što je ružan nema arhivu poruka.

Procijenili smo da je bolje i?i na novi, iako ?e možda nekim korisnicima biti konfuzan prijelaz.

Nadamo se da ?e te uživati koristiti novi board.

Pošalji dalje: