214Do ljeta sidrište za jahtaše

Kor?ula ?e do ljeta pokušati realizirati program samostalnog upravljanja lukom i ako u tome uspije, u što gradski ?elnici ne sumnjaju, prvo što ?e napraviti bit ?e organizacija sidrišta, odvoz sme?a i naplata vezova u luci Uš

Luka Uš, zatvorena vala na ?ijem se isto?nom dijelu nalazi javno kupalište za turiste hotelskog kompleksa Bonrepos,u ljetnim mjesecima postaje sidrište jedrilica, glisera, jahti i ostalih plovila nauti?ara koji u to doba preplave Kor?ulu.

Ljeti se u luci usidri i do 60-ak sli?nih brodova, a za njih nije na pravi na?in organizirana naplata veza, niti odvoz sme?a i ostalog otpada s plovila.

Kako je vala zatvorena, prijeti joj stalna opasnost od one?iš?enja naftom i drugim zauljenim otpadnim vodama koje mogu ispustiti takvi brodovi.

Stoga ne ?udi što je na prošloj sjednici Vije?a istaknut taj problem, uz napomenu da ga do sljede?e turisti?ke sezone treba riješiti. Kako je re?eno, luka Uš sastavni je dio sidrišta jedinstvene županijske luke i kako je luka Kor?ula novim zakonom izgubila svoju samostalnost, taj se problem ne može riješiti bez suradnje sa županijskom Lu?kom upravom.

Ina?e, Grad je, od ranije nezadovoljan statusom svoje luke, podnio zahtjev za njezinim povratkom pod svoje okrilje, s argumentom da nitko bolje od njega ne može gospodariti vlastitom imovinom. Kor?ulani su u Županiji pokušali riješiti to pitanje, no bez vidljiva rezultata. Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a, stvar još nije gotova i Grad ?e do ljeta pokušati realizirati svoj zacrtani program samostalnog upravljanja lukom.

Ako se uspije izboriti za samostalnu upravu, u što gradski ?elnici ne sumnjaju, prvo što ?e napraviti bit ?e organizacija sidrišta, odvoz sme?a i naplata vezova u luci Uš. Ako upravljanje i gospodarenje lukom i dalje ostane “pod kapom” županije, tada ?e, kako je istaknuto na sjednici, od županijske Lu?ke uprave tražiti da financira i organizira lu?ko sidrište.

U svakom slu?aju organizacija sidrišta, naplate i odvoza sme?a u luci cilj je koji Grad mora, na ovaj ili onaj na?in, realizirati do sljede?e turisti?ke sezone.

Tekst i snimka Željan PETKOVI?

Do ljeta sidrište za jahtaše

Kor?ula ?e do ljeta pokušati realizirati program samostalnog upravljanja lukom i ako u tome uspije, u što gradski ?elnici ne sumnjaju, prvo što ?e napraviti bit ?e organizacija sidrišta, odvoz sme?a i naplata vezova u luci Uš

Luka Uš, zatvorena vala na ?ijem se isto?nom dijelu nalazi javno kupalište za turiste hotelskog kompleksa Bonrepos,u ljetnim mjesecima postaje sidrište jedrilica, glisera, jahti i ostalih plovila nauti?ara koji u to doba preplave Kor?ulu.

Ljeti se u luci usidri i do 60-ak sli?nih brodova, a za njih nije na pravi na?in organizirana naplata veza, niti odvoz sme?a i ostalog otpada s plovila.

Kako je vala zatvorena, prijeti joj stalna opasnost od one?iš?enja naftom i drugim zauljenim otpadnim vodama koje mogu ispustiti takvi brodovi.

Stoga ne ?udi što je na prošloj sjednici Vije?a istaknut taj problem, uz napomenu da ga do sljede?e turisti?ke sezone treba riješiti. Kako je re?eno, luka Uš sastavni je dio sidrišta jedinstvene županijske luke i kako je luka Kor?ula novim zakonom izgubila svoju samostalnost, taj se problem ne može riješiti bez suradnje sa županijskom Lu?kom upravom.

Ina?e, Grad je, od ranije nezadovoljan statusom svoje luke, podnio zahtjev za njezinim povratkom pod svoje okrilje, s argumentom da nitko bolje od njega ne može gospodariti vlastitom imovinom. Kor?ulani su u Županiji pokušali riješiti to pitanje, no bez vidljiva rezultata. Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a, stvar još nije gotova i Grad ?e do ljeta pokušati realizirati svoj zacrtani program samostalnog upravljanja lukom.

Ako se uspije izboriti za samostalnu upravu, u što gradski ?elnici ne sumnjaju, prvo što ?e napraviti bit ?e organizacija sidrišta, odvoz sme?a i naplata vezova u luci Uš. Ako upravljanje i gospodarenje lukom i dalje ostane “pod kapom” županije, tada ?e, kako je istaknuto na sjednici, od županijske Lu?ke uprave tražiti da financira i organizira lu?ko sidrište.

U svakom slu?aju organizacija sidrišta, naplate i odvoza sme?a u luci cilj je koji Grad mora, na ovaj ili onaj na?in, realizirati do sljede?e turisti?ke sezone.

Tekst i snimka Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: