215

Ku?a Marka Pola pod okrilje Grada

Prodavateljice ku?e sestre Jasna Bjondi? i Erna Ron?ak Gradu su poslale novu ponudu za prodaju zdanja po cijeni od pola milijuna eura ili 150 tisu?a više od prvotne ponude na koju se Grad oglušio

Na današnjoj sjednici Gradskog vije?a Kor?ule vije?nici ?e biti informirani o aktivnostima koje Poglavarstvo poduzima na kupnji ku?e Marka Pola.

Kako doznajemo, prodavateljice ku?e, sestre iz Križevaca Jasna Bjondi? i Erna Ron?ak, Gradu su poslale novu službenu pismenu ponudu za prodaju po cijeni od 500 tisu?a eura. Kako je ta ponuda teža za 100 tisu?a od prijašnje ili 150 tisu?a od prve ponude na koju se Grad oglušio, vlasnice najpopularnije gradske nekretnine u novoj pismenoj ponudi od Grada traže odgovor u roku od 60 dana i jednokratnu isplatu, pa ostaje malo vremena za prikupljanje potrebnih novaca i stvaranje uvjeta da se želje Kor?ulana preto?e u zbilju.

— Ako na sjednici Vije?a Poglavarstvo dobije zeleno svjetlo za kupnju ku?e, Grad ?e hitno raspisati natje?aj za prodaju svojih atraktivnih nekretnina kako bi došao do potrebnog novca — izri?it je predsjednik GV-a Frano Skokandi?.

Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a radi se o bivšoj zgradi Zavoda za javno zdravstvo sa 50 m ?etvornih tlocrtne površine koja uklju?uje tri etaže i visoko potkrovlje, te bivšem vojnom skladištu u luci Uš, prostora tlocrtne površine 130 metara ?etvornih, s prizemljem i katom ?ija ?e se prodaja stopirati, ne uspije li se u dva mjeseca na?i kupac.

Novost je i zaklju?ak s prošle sjednice Vije?a turisti?ke zajednice prema kojem se i GTZ-a, kreditom obvezala namaknuti iznos od 25 posto vrijednosti ku?e, ili 125 tisu?a eura. U TZ-u vjeruju da ?e u sljede?oj godini proslave 750. obljetnice ro?enja Marka Pola iu ku?i mo?i privremeno urediti manji izložbeni prostor koji ?emo do sezone otvoriti turistima, veli predsjednik GTZ-a mr. Mihajlo Grgi?.

Uspije li gradska uprava pobijediti vrijeme i realizirati kupnju, Grad ?e u sa?uvanom interijeru vidikovca do sezone otvoriti privremenu izložbu, dok ?e za sanaciju ruševine koja prema procjeni stoji oko milijun eura potražiti koncesionara kojem ?e odrediti pravila ure?enja ku?e u muzej Marka Pola.

Željan PETKOVI? (Slobodna Dalmacija)Ku?a Marka Pola pod okrilje Grada

Prodavateljice ku?e sestre Jasna Bjondi? i Erna Ron?ak Gradu su poslale novu ponudu za prodaju zdanja po cijeni od pola milijuna eura ili 150 tisu?a više od prvotne ponude na koju se Grad oglušio

Na današnjoj sjednici Gradskog vije?a Kor?ule vije?nici ?e biti informirani o aktivnostima koje Poglavarstvo poduzima na kupnji ku?e Marka Pola.

Kako doznajemo, prodavateljice ku?e, sestre iz Križevaca Jasna Bjondi? i Erna Ron?ak, Gradu su poslale novu službenu pismenu ponudu za prodaju po cijeni od 500 tisu?a eura. Kako je ta ponuda teža za 100 tisu?a od prijašnje ili 150 tisu?a od prve ponude na koju se Grad oglušio, vlasnice najpopularnije gradske nekretnine u novoj pismenoj ponudi od Grada traže odgovor u roku od 60 dana i jednokratnu isplatu, pa ostaje malo vremena za prikupljanje potrebnih novaca i stvaranje uvjeta da se želje Kor?ulana preto?e u zbilju.

— Ako na sjednici Vije?a Poglavarstvo dobije zeleno svjetlo za kupnju ku?e, Grad ?e hitno raspisati natje?aj za prodaju svojih atraktivnih nekretnina kako bi došao do potrebnog novca — izri?it je predsjednik GV-a Frano Skokandi?.

Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a radi se o bivšoj zgradi Zavoda za javno zdravstvo sa 50 m ?etvornih tlocrtne površine koja uklju?uje tri etaže i visoko potkrovlje, te bivšem vojnom skladištu u luci Uš, prostora tlocrtne površine 130 metara ?etvornih, s prizemljem i katom ?ija ?e se prodaja stopirati, ne uspije li se u dva mjeseca na?i kupac.

Novost je i zaklju?ak s prošle sjednice Vije?a turisti?ke zajednice prema kojem se i GTZ-a, kreditom obvezala namaknuti iznos od 25 posto vrijednosti ku?e, ili 125 tisu?a eura. U TZ-u vjeruju da ?e u sljede?oj godini proslave 750. obljetnice ro?enja Marka Pola iu ku?i mo?i privremeno urediti manji izložbeni prostor koji ?emo do sezone otvoriti turistima, veli predsjednik GTZ-a mr. Mihajlo Grgi?.

Uspije li gradska uprava pobijediti vrijeme i realizirati kupnju, Grad ?e u sa?uvanom interijeru vidikovca do sezone otvoriti privremenu izložbu, dok ?e za sanaciju ruševine koja prema procjeni stoji oko milijun eura potražiti koncesionara kojem ?e odrediti pravila ure?enja ku?e u muzej Marka Pola.

Željan PETKOVI? (Slobodna Dalmacija)

Pošalji dalje: