221Englezi dolaze

“The Moorings”, najve?a Engleska firma u pružanju ‘odmora pod jedrima’, otvorit ?e u travnju 2004 novu bazu u Hrvatskoj – Dubrovnik.

Ovo je uz Trogir, ?ija je baza otvorena ove godine, druga baza koja nudi u svom aranžmanu i posjet Kor?uli. Mislim da je ovo još jedan novi pokazatelj da Kor?ula i kor?ulanski turizam dobijaju sve više i više na zna?enju i da se Englezi ponovo vra?aju na Jadran, ali ovaj put i ‘morskim putem’ pod bijelim jedrima modernih krstaša firme “The Moorings”.

Link: www.moorings.com

V.R.ikorcula.net37962.4974421296

Englezi dolaze

“The Moorings”, najve?a Engleska firma u pružanju ‘odmora pod jedrima’, otvorit ?e u travnju 2004 novu bazu u Hrvatskoj – Dubrovnik.

Ovo je uz Trogir, ?ija je baza otvorena ove godine, druga baza koja nudi u svom aranžmanu i posjet Kor?uli. Mislim da je ovo još jedan novi pokazatelj da Kor?ula i kor?ulanski turizam dobijaju sve više i više na zna?enju i da se Englezi ponovo vra?aju na Jadran, ali ovaj put i ‘morskim putem’ pod bijelim jedrima modernih krstaša firme “The Moorings”.

Link: www.moorings.com

V.R.ikorcula.net37962.4974421296

Pošalji dalje: