223

LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA KOR?ULA – PELJEŠAC

Još jedna vrijedna donacija

2. prosinca doniran je ginekološkoj ambulanti u Domu zdravlja Kor?ula opti?ki mikroskop “Olympus XP-21” vrijedan 20.000,00 Kuna.

Kako nas je izvjestio ginekolog dr. Kristo Cebalo spomenuti ?e aparat biti upotrebljen kao karika u lancu dijagnostike upalnih procesa koji posljednjih godina predstavljaju sve ve?i problem.Zbog promjene na?ina života infekcije, naro?ito one spolno prenosive, javljaju se sve ranije i ukoliko se na vrijeme ne prepoznaju i lije?e mogu imati ozbiljnih posljedica po zdravlje žene kao rak vrata maternice te kroni?ne upale u maloj zdjelici.

Kona?no potrebno je spomenuti i bra?nu neplodnost kod koje infekcije spolnog sustava predstavljaju vode?i uzro?ni faktor.

ikorcula.net37963.7337962963LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA KOR?ULA – PELJEŠAC

Još jedna vrijedna donacija

2. prosinca doniran je ginekološkoj ambulanti u Domu zdravlja Kor?ula opti?ki mikroskop “Olympus XP-21” vrijedan 20.000,00 Kuna.

Kako nas je izvjestio ginekolog dr. Kristo Cebalo spomenuti ?e aparat biti upotrebljen kao karika u lancu dijagnostike upalnih procesa koji posljednjih godina predstavljaju sve ve?i problem.Zbog promjene na?ina života infekcije, naro?ito one spolno prenosive, javljaju se sve ranije i ukoliko se na vrijeme ne prepoznaju i lije?e mogu imati ozbiljnih posljedica po zdravlje žene kao rak vrata maternice te kroni?ne upale u maloj zdjelici.

Kona?no potrebno je spomenuti i bra?nu neplodnost kod koje infekcije spolnog sustava predstavljaju vode?i uzro?ni faktor.

ikorcula.net37963.7337962963

Pošalji dalje: