22510. prosinca (Kor?ula) – Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kor?ule

Grad Kor?ula raspisao je natje?aj za prodaju dviju nekretnina s kojima namjerava namaknuti novac za kupnju rodne ku?e Marka Pola koju vlasnice prodaju za 500 tisu?a eura.

Kako je na prošloj sjednici poglavarstva zaklju?eno, po?etna kupoprodajna cijena trokatnice bivšeg HZZO-a, površine 280 metara ?etvornih na javnome nadmetanju iznosit ?e 300 tisu?a eura, a po?etna licitacija 150 metara ?etvornih zgrade bivšeg vojnog skladišta u Luci Uš 150 tisu?a eura. Za pripomo? kupnje ku?e obvezali su se Gradska turisti?ka zajednica koja ?e podizanjem kredita namaknuti 125 tisu?a eura.

Svoj dio financijskog kola?a dati ?e i doma?i hotelijer HTP-Kor?ula. Rok do kada Grad sa prvenstvom prvokupa mora odgovoriti na ponudu vlasnica ku?e sestara Jasne Bjondi? i Erne Ron?ak iz Križevaca je 26. sije?nja 2004. godine. Ako do tada ne uspije prikupiti 500 tisu?a eura, sestre ?e ku?u na prodaju ponuditi ostalim zainteresiranima.

(Ž. Petkovi?)

KLIKNI OVDJE ZA NATJE?AJ


10. prosinca (Kor?ula) – Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Kor?ule

Grad Kor?ula raspisao je natje?aj za prodaju dviju nekretnina s kojima namjerava namaknuti novac za kupnju rodne ku?e Marka Pola koju vlasnice prodaju za 500 tisu?a eura.

Kako je na prošloj sjednici poglavarstva zaklju?eno, po?etna kupoprodajna cijena trokatnice bivšeg HZZO-a, površine 280 metara ?etvornih na javnome nadmetanju iznosit ?e 300 tisu?a eura, a po?etna licitacija 150 metara ?etvornih zgrade bivšeg vojnog skladišta u Luci Uš 150 tisu?a eura. Za pripomo? kupnje ku?e obvezali su se Gradska turisti?ka zajednica koja ?e podizanjem kredita namaknuti 125 tisu?a eura.

Svoj dio financijskog kola?a dati ?e i doma?i hotelijer HTP-Kor?ula. Rok do kada Grad sa prvenstvom prvokupa mora odgovoriti na ponudu vlasnica ku?e sestara Jasne Bjondi? i Erne Ron?ak iz Križevaca je 26. sije?nja 2004. godine. Ako do tada ne uspije prikupiti 500 tisu?a eura, sestre ?e ku?u na prodaju ponuditi ostalim zainteresiranima.

(Ž. Petkovi?)

KLIKNI OVDJE ZA NATJE?AJ

Pošalji dalje: